Pamokų laikas:

  1. 8.15 - 9.00
  2. 9.10 - 9.55
  3. 10.05 - 10.50
  4. 11.10 - 11.55
  5. 12.10 - 12.55
  6. 13.05 - 13.50
  7. 14.00 - 14.45
  8. 14.55 - 15.40

Kelionė po Europos šalis

2015 m. vasario 10 d. Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje vyko netradicinė 4 klasės mokinių „Pasaulio pažinimo“ pamoka. Jos metu mokiniai pristatė savo parengtus projektus „Europos šalys“.

Mokiniai pristatė pasirinktą Europos šalį, apie kurią visą mėnesį rinko ir kaupė medžiagą. Į projektų pristatymą buvo pakviestos viešnios – mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Stankevičienė ir geografijos mokytoja Danguolė Savickienė. Ketvirtokai susipažino su mokytoja, kuri trumpai papasakojo apie dėstomą dalyką, parodė žemėlapyje Europos šalis, supažindino su Europos šalių įstojimo į ES datomis, papasakojo, kas mus sieja su Europos žemynu.

Mokiniai buvo supažindinti su Europos parlamento būstinėmis, sužinojo, kuriuose Europos miestuose jos įsikūrusios. Vėliau vyko diskusijos. Mokytoja D. Savickienė atsakinėjo į pateiktus klasimus, rodė parengtą medžiagą. Pamokos pabaigoje mokiniai  gavo dovanų po knygelę, informacinių lankstinukų apie Europos Sajungos šalis.

Esame labai dėkingi mokytojai už gražią, informatyvią pasaulio pažinimo pamoką.

Mokiniai ir mokytoja Audronė Dabravolskienė

Vasario 16-osios ir šv. Valentino dienos minėjimas Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje

2015 m. vasario 13 d. Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje vyko Vasario 16 – osios ir šv. Valentino dienos minėjimas. Savaitę laiko mokiniai ruošėsi šiems renginiams: repetavo, kūrė užduotis, dalyvavo akcijoje „Lietuvai ir man“, gamino malūnėlius ir jais puošė mokyklą.

Pirmoji šventė, kuri paminėta, buvo Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Minėjimo metu žiūrovai turėjo galimybę pasiklausyti gražių posmų apie Lietuvą (skaitė Gintarė Barkevičiūtė), pasiklausyti autentiško kareivio (Juozo Karaciejaus) pasakojimo, pamatyti signatarų: Edvardo Markevičiaus, Svajūno Čereškevičiaus, Andriaus Daraškevičiaus, Gyčio Daunoravičiaus, Lauryno Liuizos, Eimanto Amulio ir Luko Jakimavičiaus, inscenizaciją. Inscenizacijos metu sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliau sveikinimo žodžius tarė mokyklos direktorė Ona Valančienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Stankevičienė. Po sveikinimo žodžių mokytoja Sondra Bartulienė apdovanojo mokinius, geriausiai atsakiusius į anketos klausimus.

Po Vasario 16 – osios minėjimo mokinių laukė šv. Valentino dienos renginukas. Jo metu Laura Jatkauskaitė pasveikino susirinkusiuosius su gražia švente ir pakvietė sudalyvauti keliose rungtyse. Mokinei talkininkavo mokytoja Sondra Bartulienė, kuri sukūrė puikią renginio atmosferą. Rungčių ir užduočių atlikėjai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis – saldainiais.

Jurgita Striškienė

Susitikimas su tėvais Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje

2015 m. vasario 6 d. Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje vyko jau tradicija tapęs visuotinis tėvų susirinkimas, kurio tema – „Pusmečio darbai“.

Susitikimas pradėtas mokyklos sporto salėje, kurioje buvo eksponuojami Povilo ir Liudmilos Malinauskų, mokinių, jų tėvelių ir senelių, mokytojų darbai. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė mokyklos direktorė Ona Valančienė, savo dirbinius pristatė P. ir L. Malinauskai, mokinių darbais pasidžiaugė technologijų mokytojai Sondra Bartulienė ir Kęstutis Stankevičius.

Po įžanginės susitikimo dalies visi patraukė link mokyklos fojė. Čia mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Stankevičienė skaitė pranešimą „Pusmečio darbai“ ir supažindino mokinių tėvus su I pusmečio mokinių pasiekimais, mokykloje vykdyta veikla.

Pasidžiaugus mokinių pasiekimais, tėveliai pakviesti gaminti atvirutes. Atvirukų gaminimas – tai akcija, skirta paminėti Pasaulinei ligonių dienai, kuri minima kiekvienais metais vasario 11 dieną.  Gamindami atvirutes tėvai galėjo ne tik prisidėti prie gražios akcijos vykdymo, bet ir pabendrauti, atskleisti savo kūrybinį potencialą. Kaip padėka už dalyvavimą atvirukų gamybos procese svečiams buvo įteikti mokinių gaminti maišeliai su arbata.

Kūrybinė veikla – vienas iš būdų skatinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą. Ir tik pažinę vieni kitus neoficialioje aplinkoje, padėdami ir besirūpindami vieni kitais galime pasiekti daug daugiau.

Jurgita Striškienė

Informacija

Biologijos olimpiados rajoninio etapo rezultatai

48-osios Lietuvos mokinių 12 (IV gimnazijos) klasės  biologijos olimpiados rajoninis etapas:

Viktorija   Švedaitė – II vieta

Rūta Daunoravičiūtė – III vieta

Mokinius ruošė biologijos mokytoja metodininkė Sondra Bartulienė.

Technologijų olimpiada „Po kūrėjo delnu…“

Rajoninė technologijų olimpiada „Po kūrėjo delnu…“ vyko Gelvonų vidurinėje mokykloje. Net 23 mokiniai iš Širvintų rajono mokyklų rungėsi taikomojo meno, konstrukcinių medžiagų, tekstilės, dizaino srityse. Kelių valandų bėgyje mokiniai turėjo galimybę parodyti savo kūrybą, sumanumą, kruopštumą, darbštumą technologiniuose procesuose. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 5 mokiniai D. Rutkauskas (10 kl. ), D. Jatkauskas ( 8 kl. ), L. Jatkauskaitė ( 10 kl. ), B. Samušytė ( 11 kl.) , M. Makauskaitė ( 11 kl. ), O. Miknevičiūtė ( 12 kl. ).  Galime pasididžiuoti savo būsimais meno žinovais, nes visi mokiniai pelnė prizines vietas, o M. Makauskaitė komisijos vienbalsiai deleguota į respublikinę olimpiadą, kuri vyks  Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Mokinius ruošė technologijų mokytojai K. Stankevičius, J. Garnienė, S. Bartulienė. Linkime sėkmės Medai.

 Technologijų mokytoja S. Bartulienė

Brigita Samušytė ir Meda Makauskaitė – aktyvios literatūrinių renginių dalyvės

11 klasės mokinės Brigita Samušytė ir Meda Makauskaitė aktyviai dalvauja mokyklos ir rajono literatūriniuose renginiuose. Brigita  groja gitara, dainuoja, kuria muziką. Meda kuria eilėraščius, tapo paveikslus. Gruodžio mėnesį mokinės dalyvavo jaunųjų kūrėjų šventėje, kurią organizavo Širvintų centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus  vedėja Lolita Pliukštienė. Brigita padainavo savo kūrybos dainą „Gyvenimo giesmė“ ( pagal S. Nėries tekstą). Meda skaitė savo eilėraščius ir pristatė paveikslus.

Sausio mėnesį Brigita dalyvavo Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoniniame etape. 9 – 12 klasių grupėje ji užėmė III – ąją vietą. Brigitai pasirengti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Marytė Dižavičienė. Abiems vienuoliktokėms ir toliau linkime kūrybinės sėkmės!

Anglų kalbos olimpiados rajoninio etapo rezultatai

64-osios Lietuvos mokinių 11 (III gimnazijos) klasės anglų kalbos olimpiados rajoninis etapas:

Andrius Daraškevičius – II vieta

9-10 (I-II gimnazijos) klasių anglų kalbos konkurso rajoninis etapas:

Laura Jatkauskaitė, 10 klasė – III vieta

Mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Balukevičienė.

Sporto varžybos „Trys karaliai“

2015 m. sausio 9 d. Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje vyko šeimų ir klasių sporto varžybos „Trys karaliai“. Renginio rėmėja – Lietuvos jaunimo sąjunga.

Renginio pradžioje sveikinimo ir paskatinimo žodžius tarė Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė ir mokyklos direktorė Ona Valančienė. Tuomet dalyviai suskirstyti į dvi dideles grupes: šeimas ir mokinius, pristatyta vertinimo komisija (chemijos mokytoja Jūratė Garnienė ir kūno kultūros mokytojas Sigitas Miknevičius), kuri turėjo suskaičiuoti surinktus taškus. Pradžią rungtims davė renginio organizatorius ir varžybų vadovas kūno kultūros mokytojas Žilvinas Žygė.

Varžybų dalyviai išbandė savo jėgas įvairiose estafetėse: mušė balionus, varė krepšinio kamuolius, šuoliavo bulvių maišuose ir t.t. Azarto ir ryžto netrūko. Tėvai turėjo galimybę kartu su vaikais ne tik pasivaržyti, bet ir patirti daug gerų emocijų. Pasibaigus rungtims, kiekvienas galėjo individualiai išbandyti savo sugebėjimus mėtydamas baudos taškus. Geriausiai šioje rungtyje pasirodė biologijos mokytoja Sondra Bartulienė.

Po rungčių renginio dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis, taurėmis. Ir visai nesvarbu, kam sekėsi geriau, o kam prasčiau. Juk svarbiausia – gerai kartu praleistas laikas.

Jurgita Striškienė

Ištieskime gerumui ranką

Gruodis –  mėnuo, kai grožimės šerkšnu pasidabinusiais medžiais, sniego patalu užsiklojusia žeme. Bet gruodis atneša pasikeitimų ne tik į gamtą, bet ir į mūsų sielas. Juk tai – advento mėnuo. Adventas – rimties, susikaupimo ir dvasinių apmąstymų metas. Tai laikas, skirtas kūnui ir sielai apvalyti. Palydėdami praeinančius metus, stengiamės suskaičiuoti savo gerus darbus ir laukiame artėjančių švenčių.

2014 m. gruodžio 15 d. mes, Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos mokiniai, kartu su mokyklos socialine pedagoge Anfija Bartkevičiene ir mokytoja Jūrate Mačiuliene  aplankėme Širvintų socialinių paslaugų centro gyventojus.  Vykdėme akciją „Ištieskime gerumui ranką“. Susitikimą su seneliais tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė pradėjo sveikinimu su artėjančiomis šventėmis. Savo sveikinimo žodį turėjo galimybę pasakyti ir mokiniai. Mūsų mokyklos vienuoliktokės suvaidino mini spektaklį „Ramybė, tikėjimas, meilė, viltis“. Keturios merginos įėjo su uždegtomis žvakėmis, kurios simbolizuoja ramybę, tikėjimą, meilę ir viltį. Kai žmonėmis ir jų veiksmais nusivylusios ramybės, tikėjimo ir meilės žvakės užgeso, įbėgo nuliūdusi ir išsigandusi mergaitė ir prašė žvakių neužgesti. Susijaudinusi Viltis pasakė, kad, kol ji gyva, galima uždegti ir kitas tris žvakes. Žvakės sušvito. Tai ženklas, kad mūsų širdyse niekada neužgęsta viltis, kad mes esame žmonės, galintys savo viltimi įžiebti tikėjimą, meilę ir ramybę.

Po spektaklio septintos klasės mokiniai deklamavo eilėraščius, o vienuoliktokės atliko kalėdines dainas. Visi jautė laukimą, švelnumą ir šventinę nuotaiką.

Adventinę popietę užbaigėme daina „Man palinkėki gerų Kalėdų“ ir palinkėjome gražių bei šiltų švenčių. Kai kurie seneliai susigraudino ir verkė, tačiau visi labai džiaugėsi mūsų apsilankymu, įteiktomis dovanėlėmis ir dėkojo.

Savo apsilankymo metu įžiebėme šventinės dvasios ugnelę ne tik senelių, bet ir savo širdyse. Širvintų senelių globos namuose lankomės jau trečią kartą ir mielai apsilankysime čia dar kartą kitais metais. Už suteiktą progą pasidalyti savo šiluma su įvairių likimų nuskriaustais žmonėmis nuoširdžiai dėkojame mokytojoms Jūratei Mačiulienei ir Anfijai  Bartkevičienei.

Didžiosios metų šventės dažnai priverčia sustoti, susimąstyti, ką visus metus darėme gerai ir ką galėjome padaryti geriau. Stengiamės visur suspėti, padaryti pačius reikalingiausius darbus ir dažnai pamirštame tuos žmones, kuriems mes išties esame reikalingi. Norėtume padėkoti tiems, kurie nėra abejingi silpniems, ir tiems, kurie padeda ir suteikia jiems reikalingą pagalbą.

Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos
11 klasės mokinė Brigita Samušytė