Pamokų laikas:

  1. 8.15 - 9.00
  2. 9.10 - 9.55
  3. 10.05 - 10.50
  4. 11.10 - 11.55
  5. 12.10 - 12.55
  6. 13.05 - 13.50
  7. 14.00 - 14.45
  8. 14.55 - 15.40

Mus rasite

Renginys „Dainių dialogai Vilnijos krašte“

2016 m. gruodžio 2 d. mokykloje vyko pamokos trukmės „Dainių dialogai Vilnijos krašte“ vyresnių klasių mokiniams. Renginį vedė kultūrininkas Juozas Žitkauskas, poeziją skaitė poetas Vytautas Stankus, gitara grojo bardas Gytis Ambrazevičius. Po svečių pasirodymo savo kūrybą skaitė dešimtos klasės mokinė Evelina Dindaitė, devintos klasės mokinys Svajūnas Strazdas, o dvyliktokas Juozas Karaciejus gitara atliko muzikinį kūrinį, kuriam žodžius ir muziką sukūrė pats. Renginio pabaigoje mokyklos direktorė Ona Valančienė padėkojo svečiams ir įteikė atminimo dovanėles – kalėdines eglutes. Svečiai taip pat neliko skolingi – atminimui padovanojo kompaktinius diskus ir knygeles.

Pažintinė ekskursija į Vilnių

2016 lapkričio 30 d. 9-12 klasės mokiniai vyko į Vilnių. Sostinėje aplankytas Vilniaus universitetas, senamiestis, Valstybės pažinimo centras. Ekskursijos metu aplankyta Vilniaus universiteto biblioteka, įkurta 1570 m. Kartu su visais senojo universiteto pastatais ir kiemeliais ji sudaro vieningą, įspūdingą ir nepakartojamą  Vilniaus senamiesčio architektūrinį ansamblį, reprezentuojantį Lietuvos mokslo ir kultūros pažangos istoriją. Taip pat apsilankyta Vilniaus pažinimo centre, kuriame mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Tapatybė ir pilietiškumas“.

Vilniaus kolegijos Atvirų durų ir Karjeros diena „Studijos. Praktika. Karjera 2016“

2016 m. lapkričio 24 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyko Vilniaus kolegijos Atvirų durų ir Karjeros diena „Studijos. Praktika. Karjera 2016“, į kurią atvyko daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Tarp atvykusiųjų buvo ir mūsų mokyklos vienuoliktos, dvyliktos klasės mokiniai bei jų auklėtojos Jūratė Garnienė, Jurgita Striškienė.

 Mokiniai ir kartu su jais atvykę mokytojai galėjo susipažinti su Kolegijos fakultetuose vykdomomis studijų programomis, pabendrauti su čia studijuojančiais studentais ir jų dėstytojais, išklausyti Kolegijos dėstytojų paruoštų pranešimų mokytojams ir mokiniams.

Daugiau nei 32 įrengtuose stenduose visų studijų programų Kolegijos studentų laukė įmonių bei organizacijų atstovai. Susidomėjusieji galėjo rinktis net iš 26 darbdavių siūlomų paskaitų apie praktikos ir darbo galimybes, savanorišką veiklą. Apskrito stalo diskusijoje „Karjeros aukštumos kūrybinėse industrijose“ diskutavo žymūs Lietuvos kūrybinių industrijų atstovai.

Netradicinė ugdymo diena „Miestelio istorijos“

2016 m. lapkričio 18 d. mokykloje vyko netradicinė ugdymo diena „Miestelio istorijos“. Vietos bendruomenių metams paminėti pamokas vedė Gelvonų bendruomenės nariai: Regina Ramaškevičienė vedė pamokas tema „Kultūrinis gyvenimas Gelvonuose“, Albinas Vaitonis – „Gelvonų šaulių organizacijos istorija“, Sabina Mikučionienė – „Gelvonai XX a. II-ojoje pusėje“, Genovaitė Pilipavičienė – „Kaip keitėsi Gelvonai“. Pamokas vedė ir ne bendruomenės nariai: Vilniaus jidiš instituto direktoriaus pavaduotoja Rūta Puišytė (pamokų tema – „Žydai Lietuvoje. Štetlas“) ir Susan Storring (pamokų tema – „Žydų kalba ir vardai“). Po pamokų vyko refleksija (mokiniai rašė mintis apie tai, ką sužinojo, kas patiko, kas ne) ir pasitarimas dėl kito susitikimo su Susan Storring veiklos. Netradicinę ugdymo dieną vainikavo tradicinę žydų muziką grojantis, dainuojantis ansamblis „Klezmer Klangen“.

Tolerancijos diena mokykloje

Lapkričio 16 – oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Mūsų mokykloje ji minima kasmet ir įvairiomis formomis. Šiemet šios dienos simbolis – paukštis. Mokiniai kirpo ir lankstė paukštelius, kurie simbolizuoja meilę, tyrumą, gerą žinią ir taiką. Klasių valandėlių ir pamokų metu bus analizuojami (ne)tolerancijos pavyzdžius, žiūrės ir aptars filmus apie žmonių toleranciją.

MOKYKLOS BENDRABUČIO GYVENTOJŲ KELIONĖ Į KAUNĄ

Lapkričio 11 d. mokyklos bendrabučio gyventojai aplankė Vytauto Didžiojo karo muziejų Kaune. Tai vienas seniausių  muziejų Lietuvoje.

Apžiūrėjome Didžiosios salės, Vytauto kapelos, sukilėlių salės eksponatus. Susipažinome su karyba priešistorinėje Lietuvoje, pasauline ginklų raida nuo XVI iki XX a., Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karybos istorija XIII–XVII a., Lietuvos kariuomene 1920–1940 m., antinaciniu ir antisovietiniu pasipriešinimu 1941–1956 m. Dar aplankėme „Lituanikos“ memorialinę ekspoziciją, žuvusių už Lietuvos laisvę kriptą.

Ekskursiją vedė  muziejaus gidas, kuris netik pasakojo, rodė eksponatus, bet ir užduodavo klausimų, taip tikrindamas mūsų žinias. Ypač gerai į užduotus klausimus, atsakydavo Tomas Karaciejus ir Juozas Karaciejus.

Karo muziejaus sodelyje, prie Nežinomo kario kapo, pagerbėme žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Paminklas pastatytas iš paprastų Lietuvos akmenų, surinktų iš laukų ir vietų apšlakstytų lietuvių karių krauju kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Ši ekskursija buvo labai įdomi ir vaizdi istorijos pamoka.

Bendrabučio seniūnė Jolita Samardokaitė

Akcija „Padedame augti“

Vienas Mokinių tarybos uždavinių – burti mokinius įvairioms akcijoms, iniciatyvoms, renginiams. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, 2016 m. lapkričio 10 d. organizuota tradicine tampanti akcija „Padedame augti“.

Akciją šį kartą inicijavome ir organizavome mes, Evelina Dindaitė ir Karolina Prus. Vedėme pamoką pirmokams ir antrokams. Pamokos metu mokiniai atliko užduotėles. Mažieji mokiniai dirbo labai susikaupę ir atsakingai.

Džiaugiamės pavykusia pamoka ir dėkojame Ramunei Šalkauskaitei, įamžinusiai akcijos „Padedame augti“ akimirkas.

10 klasės mokinės
Evelina Dindaitė ir Karolina Prus

Projekto „Bendraujame, mokomės, siekiame“ veikla (III). Seminaras

2016 m. lapkričio 9 d. mokykloje vyko seminaras, kurį vedė Širvintų r. švietimo centro specialistė Daiva Chadusevičienė. Seminare dalyvavo 11-12 klasių mokiniai.

Iš pradžių seminaro dalyviai žaidė susipažinimo žaidimus. Vėliau atliko kūrybines užduotis, kurias atlikdami mokėsi bendradarbiauti, atskleidė savo geriausias savybes. Labiausiai patiko ta užduotis, kai reikėjo ieškoti nurodytų daiktų. Taip pat kalbėtasi apie tai, koks turi būti žmogus, kokios jo savybės yra labai svarbios šiuolaikinėje visuomenėje.

Seminaro metu vyravo gera atmosfera, mokiniai geriau pažino vienas kitą, išmoko daugiau bendrauti. Vykdyta veikla nepaliko abejingų.

12 klasės mokinės Jolita Samardokaitė ir Rimantė Gaidytė

Pamoka pas Sabiną Mikučionienę

Tema „Gelvonai XX a. II-oje pusėje“

Mokiniai sužinojo kaip gyveno gelvoniškiai prieš 50 metų: kokie buvo pagrindiniai jų darbai, laisvalaikis, tarpusavio bendravimas, kultūriniai renginiai.

Po pamokos mokiniai padėjo parvežti iš daržo moliūgą.

Istorijos mokytoja D. Taučiuvienė

Konkursas ,,Mielas mano baisuokli“

,,Bijau, labai bijau… O gal… koks jis mielas… Ne, manau, kad jis bjaurus…“, – tokiais žodžiais mokiniai kviesti dalyvauti konkurse ,,Mielas mano baisuokli“, kurį organizavo technologijų vyr. mokytoja Sondra Bartulienė. Konkurso sąlyga labai paprasta – iki spalio 27 d. iš pasirinktos medžiagos sukurti skulptūrą, kaukę ar pan. Prizas nugalėtojams – tortas.

Spalio 28 d. paaiškėjo nugalėtojai – 10 klasės mokiniai. Dešimtokai sukūrė originaliausią baisuoklį, todėl buvo apdovanoti tortu. Neliko nuskriausti ir kitų klasių mokiniai: jie gavo po paguodos prizą – šakotį.