Pamokų laikas:

  1. 8.15 - 9.00
  2. 9.10 - 9.55
  3. 10.05 - 10.50
  4. 11.10 - 11.55
  5. 12.10 - 12.55
  6. 13.05 - 13.50
  7. 14.00 - 14.45
  8. 14.55 - 15.40

Mus rasite

Netradicinė ugdymo diena Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje

Daug metų sėsliai gyvenantis, žemę dirbantis žmogus žinojo, kad jo paties, jo šeimos, giminės būties centras – namai. Būtent juose žmogus jausdavosi saugus. Saugus namuose jaučiasi ir šių dienų žmogus. Nenuostabu, juk namai nėra tik gyvenamoji vieta. Tai šventa vieta, į kurią norime grįžti. Erdvė, kurioje gera būti, kurioje norisi pasilikti su brangiais žmonėmis. Namai – vieta, kurioje gali ne tik imti, bet dar daugiau – duoti. Duoti tai, kas nematerialu, kas neįkainojama.

2017 m. spalio 13 d. į antruosius savo namus – mokyklą – grįžo buvę Širvintų r. Gelvonų gimnazijos mokiniai: Petras Šimanskas, Rūta ir Saulius Genienė, Vita Vadoklytė, Povilas Malinauskas, Liuda Malinauskienė. Jų grįžimu labiausiai džiaugėmės mes – mokytojai ir mokiniai. Degėme smalsumu pasižiūrėti į tuos, kurie kažkada čia mokėsi, krėtė pokštus ir praleido daug laiko. Sveikindami tos dienos svečius, mūsų gimnazistai kartu su mokytojais papuošė salę, parengė parodą, atliko meninę kompoziciją ,,O laikas nesustodamas teka…“. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė gimnazijos direktorė Ona Valančienė. Ji taip pat pristatė dienos svečius, tarp kurių buvo ne tik buvę mokyklos mokiniai, bet ir Susan Storring, kurios apsilankymai mūsų mokykloje jau tampa tradicija.

Po įvadinės pamokos visų laukė įdomioji dalis – kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos. Joms vadovavo gimnazijos svečiai ir mokytojai. Septintos laidos abiturientas, dabar socialinių mokslų daktaras, docentas P. Šimanskas vedė pamoką ,,Ką man davė mokykla?“, LR ambasados Šveicarijoje patarėja Rūta Genienė ir LR ambasados Šveicarijoje vyr. specialistas Saulius Genys – ,,Laisvai keliaukim, bet…“, S. Storring, kurios tėvai ir seneliai mokėsi mūsų mokykloje, kalbėjo tema ,,Asmenybės“, kūrybinei dirbtuvei ,,Medžio darbai“ vadovavo tautodailininkas P. Malinauskas ir technologijų mokytojas metodininkas Kęstutis Stankevičius, teatro studijai – Kupiškio kultūros centro Skapiškio kultūros namų režisierė V. Vadoklytė, kūrybinei dirbtuvei ,,Kepyklėlė“ – viešnia L. Malinauskienė ir technologijų mokytoja metodininkė J. Garnienė, muzikos studijai – muzikos vyresnysis mokytojas Gintaras Pauliukonis. Tuo tarpu mažiesiems mokiniams pamokas vedė jų močiutės. Mažiausieji klausėsi senelių pasakojimų, jas piešė.

Po įvairių veiklų vyko apibendrinamoji pamoka, kurią vedė istorijos mokytoja metodininkė Daiva Taučiuvienė. Pamokos metu netradicinės ugdymo dienos dalyviai turėjo pademonstruoti arba papasakoti, ko mokė arba ko išmoko per kelias pamokas. O pasižiūrėti tikrai buvo ko! P. Šimanskas ir S. Storring dalinosi paskaitų metu patirtais įspūdžiais, muzikos studijoje dirbę aštuntokai kartu su mokytoju G. Pauliukoniu grojo armonikomis, kūrybinės dirbtuvės ,,Medžio darbai“ dalyviai pristatė savo dirbinį – iš kiečiausio medžio – ąžuolo – išdrožtą senovinę lyginimo prietaiso dalį, režisierė V. Vadoklytė su II ir III klasės mokiniais rodė spektaklį, o kūrybinės dirbtuvės ,,Kepyklėlė“ dalyviai visus vaišino gardėsiais – įvairiaspalviais pačių keptais sausainiais. Gimnazijos direktorė negailėjo šiltų žodžių tos dienos mokytojams už įdomias pamokas ir prisiminimui kaip padėkos ženklą dovanojo mokinių gamintas gėlytes.

Po apibendrinamosios pamokos visų laukė S. Storring dovana – dainininkės, filologijos mokslų daktarės Marija Krupoves-Berg koncertas. Atlikėja, savo muzikinius ir mokslinius ieškojimus pradėjusi nuo Fiodoro Dostojevskio kūrybos ir rusiškų romansų, yra nuėjusi labai toli – dabar jos repertuare ir akiratyje Lietuvos tautinių mažumų kultūra, sefardų, ispanų renesanso dainos. Visa tai sugulę į septynias autorines kompaktines plokšteles, mokslines publikacijas ir knygas lietuvių, lenkų, rusų, jidiš kalbomis. Lietuvos tautinių mažumų folklorą atlikėja dėstė Vilniaus universitete, jos atliekamos dainos skamba Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, JAV, Kanadoje, Izraelyje ir kitur. Džiugu, kad dainininkė nepasididžiavo ir atvyko muzikinių kūrinių atlikti į mūsų, palyginti su kraštais, kuriuos ji aplankė, mažą miestelį – Gelvonus.

Mokykla – antrieji mūsų namai. Joje ne tik mokomės matematikos formulių, rašybos taisyklių ar fizikos dėsnių. Čia mes augame, tobulėjame, jaučiamės saugūs kaip paukščiai lizdelyje. Čia visada norisi grįžti ir parodyti, kaip pasikeitėme, ,,pasimatuoti“, ar daug paaugome.

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos

lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Jurgita Kancerevičienė

Atvirų durų diena Širvintų rajono savivaldybėje

Spalio 10 d. mūsų gimnazistai vyko į Širvintų rajono savivaldybę, kurioje buvo minima Vietos savivaldos diena. Susitikimą organizavo Širvintų rajono jaunimo koordinatorė Gintarė Preikšaitienė. Mokiniai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Savivaldybės darbuotojų pareigomis, darbo specifika. Taip pat diskutavo apie mokyklų, rajono problemas, bandė kartu su Savivaldybės darbuotojais jas spręsti.

Prevencinė programa ,,SOS! Prekyba žmonėmis!“

Spalio 11 d. mokykloje lankėsi Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ginta Čepienė ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė Lina Ožiūnienė. Viešnios vedė pamoką ,,SOS! Prekyba žmonėmis!“ ir kalbėjo apie visuomenei aktualią problemą – prekybą žmonėmis. Viešnia pasakojo, kiek žmonių ir kokiu būdu tampa prekybos žmonėmis aukomis, dalina patarimus, kaip nuo tokių nelaimių apsisaugoti, kur kreiptis. Taip pat išdalino prevencinius lankstinukus, kuriuose surašyta visa reikalinga informacija.

Evelina Dindaitė,Ig klasės mokinė

Pėsčiųjų žygis ,,Didžiosios kovos apygardos partizanų ir 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų vietomis“

2017 m. spalio 7 d. septintos ir aštuntos klasės mokiniai kartu su mokytoja Birute Juzėniene dalyvavo Jaunųjų krikščionių demokratų organizuotame Pėsčiųjų žygyje. Iš pradžių apsilankyta Širvintose. Aplankyti R. Antinio paminklo ,,Žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę“ ir karių, žuvusių 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovose, kapai. Tuomet patraukta link Vindeikių, kur aplankytas kryžius, skirtas Vindeikių ir aplinkinių kaimų savanoriams atminti. Kitas sustojimas buvo Kaimynėliuose prie atminimo ženklo DKA vado Žalio Velnio pavaduotojui, mokytojui Juozui Norkui – Kerštui. Vėliau žygio dalyviai dalyvavo Šv. Mišiose Musninkų Švč. Trejybės bažnyčioje, aplankė varpinę ir Barboros koplytėlę. Tuo išvyka nesibaigė. Nuo Pigonių kaimo iki Čiobiškio gimnazistai ėjo pėsčiomis. Nuėję 7 kilometrus Čiobiškyje aplankė kapines, vandens malūną. Kelionės finišas – Rusių Rage partizanų žuvimo vietos lankymas.

Sportuok, stovyklauk, pažink!

 

Spalio 6 d. vyko bendruomenės projekto ,,Sportuok, stovyklauk, pažink“ trečioji – sportinė – dalis. Susibūrusios komandos dalyvavo linksmosiose estafetėse ir atkakliai kovojo dėl apdovanojimų. Rungčių metu reikėjo ne tik gero fizinio pasirengimo, bet ir sumanumo. Pirmąją vietą iškovojo IVg klasės mokiniai su auklėtoja Jūrate Garniene priešaky, antrąją vietą – Ig klasė, o trečią – IIg mokiniai.

 

Mokytojų dienos šventė

Spalio 5 d. – Tarptautinė mokytojų diena. Šią dieną minime ir švenčiame jau ne vienerius metus. Ir nors renginys turi gilias tradicijas, nors žinome, kad šventę organizuos ir pamokas ves abiturientai, kiekvienais metais organizatoriai vis kuo nors nustebina. Ne išimtis buvo ir ši diena.

Ekskursija į Kauno IX forto muziejų

Pamokos ne mokykloje padeda ne tik sudominti, bet ir įtraukti mokinius į mokymosi procesą, ugdyti dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Rugsėjo 29 dieną I, II ir III gimnazijos klasių mokiniams pamokos vyko netradicinėje aplinkoje – Kauno IX forto muziejuje. Ekskursijos dalyviai aktyviai dalyvavo edukaciniame užsėmime iš serijos apie holokaustą „Pabėgimas iš IX forto“. Užsiėmimo metu buvo gilinamos dalyvių istorinės žinios apie Antrąjį pasaulinį karą ir Vokietijos vykdytą politiką užimtose valstybėse, ugdomas kūrybiškumas, analitinis mąstymas. Pabėgimo planavimas ir įvykdymas grupelėmis ugdė dalyvių komandinio darbo įgūdžius, leido pajusti, kaip svarbu yra pasitikėti komandos nariu.

Mokiniai susipažino su IX forto gynybinių įtvirtinimų struktūra: apsilankė požeminėse susisiekimo galerijose, apžiūrėjo  buvusias artilerijos pabūklų ir įgulos pozicijas, artilerijos ginkluotę, atliko duotas užduotis.

Istorijos mokytoja metodininkė

Daiva Taučiuvienė

Europos Sporto savaitė gimnazijoje

Mėgsti bėgioti, žaisti krepšinį, o gal stalo tenisą? Nuo rugsėjo 23 iki 30 dienos visi norintys galėjo dalyvauti Europos Sporto savaitėje  – Būk aktyvus! Žinoma, tokios progos nepraleidome ir mes, Erasmus+ projekto FairPlay4EU dalyviai. Ši savaitė buvo puiki pradžia pradėti vykdyti antrųjų projekto metų veiklas. Po vasaros atostogų grįžę projekto dalyviai buvo kupini jėgų ir pasiryžimo vėl sportuoti, kurti, keliauti.

Pirmiausia atidavėm duoklę futbolui. Kiek išdrąsėjom ir nusprendėm surengti futbolo varžybas už rajono ribų. Tad į Maišiagaloje vykusį Erasmus+/FairPlay4EU futbolo turnyrą sugužėjo jaunieji futbolininkai iš Širvintų sporto mokyklos (treneris Vytautas Skirmantas), Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos (kūno kultūros mokytojas Viačeslav Verbovik), Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos ir Gelvonų gimnazijos (kūno kultūros mokytojas Žilvinas Žygė). Keturias valandas aikštėje virė atkakli kova. 8-9 klasių mokiniai, palaikomi sirgalių, demonstravo gražų žaidimą, rodė pagarbą vieni kitiems, laikėsi garbingo žaidimo taisyklių. Po įtemptų kovų I vietą iškovojo jaunieji Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos futbolininkai (mokyt. Ž.Žygė), antroje vietoje liko Maišiagalos kun. J.Obrembskio gimnazijos sportininkai, treti – Širvintų sporto mokyklos jaunieji futbolininkai. Turnyro organizatoriai gelvoniškiai liko ketvirti. Visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais, diplomais bei rėmėjų  Hörmann Lietuva atminimo dovanėlėmis.

Kaip žinia, futbolas nėra pati mėgiamiausia sporto šaka mūsų gimnazijoje, tačiau ir kitas surengtas turnyras buvo ne krepšinio. Naudodamiesi “bobų vasaros” teikiama šiluma, Širvintų paplūdimyje surengėme paplūdimio tinklinio varžybas, kuriose vėl aktyviai dalyvavo projekto dalyviai. Mokytojas Ž.Žygė trumpai supažindino mokinius su žaidimu, taisyklėmis, na, o mokiniai, pasiskirstę į komandas, pradėjo atkaklias kovas dėl nugalėtojų vardo. Visos rungtynės buvo atkaklios, azartiškos, netrūko aistrų ir nepasitenkinimo šūksnių po padarytų klaidų. Visgi stipriausia tapo “Baltų Žirgų” komanda, kurioje žaidė Deividas Verkauskas, Kipras Mockus, Paulius Vaicekauskas ir Karolis Kudelis. II vietą užėmė komanda “Levata”, savo sudėtyje turėjusi dvi mergaites Livetą Jatkauskaitę ir Emiliją Mikučionytę. Taip pat žaidė Ignas Gezevičius ir Lukas Radzevičius. Trečioje liko – “Stulpų” jaunieji tinklininkai, tai Dignė Žilinskaitė, Arūras Grinevičius, Audrius Motiejūnas ir Vigmantas Kanopkinas. Ketvirti – “Velniai” ir Darius Sapitavičius, Darius Kanopkinas, Edvinas Amulis bei Gytis Čiesiūnas. Visi sportininkai buvo apdovanoti diplomais ir padėkomis bei saldžiosiomis dovanėlėmis.

Tuo “Būk aktyvus!” savaitė nesibaigė. Kadangi trečiasis partnerių susitikimas vyks Sicilijoje, Italijoje, tad mokiniai domėjosi kokios sporto šakos yra populiariausios šioje šalyje, kokie sportininkai ir komandos garsina šalį Europoje ir pasaulyje. Surinkta daug informacijos ir buvo nuspręsta sudaryti TOP 10 sporto šakų Italijoje. Čia daugiausiai pasidarbavo Liveta Jatkauskaitė, Raminta Žukauskaitė ir Luka Ragauskaitė, mokinės, kurios atstovaus mūsų gimnaziją spalio 8-14 dienomis vyksiančiame susitikime Priolo Gargallo mieste Italijoje.

                                                                                                                                              Jūratė Balukevičienė,

projekto koordinatorė,

anglų kalbos mokytoja

 

 

Renginys „#SWITCH“

Rugsėjo 19 d. mes, Gelvonų gimnazijos mokiniai ir IT mokytojai Milda Levandauskienė bei Sigitas Miknevičius, lankėmės didžiausiame Baltijos šalyse moderniųjų technologijų ir verslumo renginyje „#SWITCH“. Renginys vyko Kaune, Žalgirio arenoje. Tai buvo technologijų naujovėmis besidominčiųjų susibūrimas. Klausėmės paskaitų, lankėmės technologijų mugėje. Turėjome galimybę išklausyti profesionalius pranešėjus, sudalyvauti diskusijose technologinėmis temomis bei išvysti technologijų entuziastų apdovanojimus. Didelį dėmesį mokiniai atkreipė į skaitmeninės rinkos temas. Mokiniai taip pat galėjo dalyvauti #SWITCH! Mokslo mugėje, kurioje universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų ir neformalaus ugdymo atstovai iš visos Lietuvos pristatė su technologijomis ir verslumu susijusias studijų programas. Mokiniai galėjo bendrauti su Vilniaus Kolegijos, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, Robotikos akademijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Kazimiero Simonavičiaus universiteto bei Code academy atstovais. Apsilankėme ir technologijų erdvėje. Kai kurie iš mūsų paskraidė parasparniu virtualioje aplinkoje, matėme 3D spausdintuvą, kuris spausdina iš 5 skirtingų rūšių plastikų naujus daiktus. Pamatėme, kokių nuotykių galima patirti su robotais, ir dar daug įdomių dalykų. Mugėje dalyvavo ir Swed banko atstovai, kurie siūlė nemokamas Jaunimo banko korteles jaunimui nuo 16 iki 24 metų. Šis renginys mokiniams parodė, kokia Lietuva iš tiesų yra moderni.

Ig klasės mokinė Evelina Dindaitė

Rugsėjo 1-oji

Ant rudenėjančio dangaus pripieškim saulės spindulių,
kad nebeliūdintų žmogaus rugsėjo žingsniai ir tikėkim,
dienų spalvotame fone bus gera plaukt rudens upe.