Pamokų laikas:

  1. 8.15 - 9.00
  2. 9.10 - 9.55
  3. 10.05 - 10.50
  4. 11.10 - 11.55
  5. 12.10 - 12.55
  6. 13.05 - 13.50
  7. 14.00 - 14.45
  8. 14.55 - 15.40

Tarptautinis eTwinning projektas

eTwinningLogoFlat

Šiais metais mokykla pradėjo vykdyti eTwinning projektą „Being a teenager and a secondary school pupil in Europe today“ ( „Europos paauglys ir mokinys šiandien“). eTwinning – tai elektroninis Europos mokyklų bendradarbiavimas. Ši programa skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, teikdama paramą, įrankius ir paslaugas, kad mokyklos galėtų lengviau užmegzti ilgalaikes ir trumpalaikes partnerystes bet kuria tema.

Kadangi projektas integruotas į anglų kalbą, buvo ieškoma partnerių su kuriais galėtume bendrauti ir bendradarbiauti anglų kalba. Projektas „Being a teenager and a secondary school pupil in Europe today“ jungia 9 mokyklas iš Lietuvos, Čekijos, Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, Lenkijos, Islandijos, Norvegijos, Turkijos. Projekto veikla – lyg virtuali kelionė po šias šalis, miestus, mokyklas. Projekto veikloje dalyvauja 10 mūsų mokyklos mokinių iš 7-9 klasių, kurie yra pasiryžę papasakoti apie šiandienos paauglį ir mokinį Lietuvoje, pristatyti savo šeimas, pomėgius, veiklą mokykloje ir laisvalaikio metu, o taip pat papasakoti apie mokyklą, miestelį bei Lietuvą. Projekto pradžioje mokiniai, naudodamiesi informacinėmis technologijomis, kūrė skaidres, kuriose pasakojo apie save, savo šeimą, pomėgius ir talpino jas virtualioje klasėje TwinSpace. Tą patį darė ir projekto partneriai. Tokiu būdu mokiniai susipažino tarpusavyje. Toliau laukia skaidrių, filmukų kūrimas apie mokyklą, miestelį, įvairią veiklą mokykloje. Tad darbas tęsiasi.

Jūratė Balukevičienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė

komanda

Mokytojų gerosios patirties konferencijos „Mažieji projektai – ugdymo(si) kokybės gerinimo galimybės“ akimirkos

2014 m. spalio 27 d. Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje vyko konferencija „Mažieji projektai – ugdymo(si) kokybės gerinimo galimybės“. Joje dalyvavo trijų rajonų: Širvintų, Jonavos, Vilniaus, mokytojai.

Konferencija pradėta iškilmingomis sveikinimo bei padėkos kalbomis, kurias tarė mūsų mokyklos direktorė Ona Valančienė, Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono vicemeras Andrius Jozonis. Konferencijos iniciatorė ir viena organizatorių – Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Sondra Bartulienė – taip pat pasidžiaugė gausiu susirinkusiųjų būriu ir kvietė.

Po sveikinimo kalbų susirinkusieji galėjo pasiklausyti linksmų mokyklos etnografinio kolektyvo „Dagilėlis” dainų, pasižiūrėti, kaip puikiai jie šoka (paruošė vad. Audronė Dabravolskienė ir  Kazys Petreikis). Konferencijos dalyvius uždainuoti nuostabiu balsu ir gitaros skambesiu privertė vienuoliktokė Brigita Samušytė.

Sveikinimo žodžius, dainas ir šokius pakeitė pranešimai, kuriuos skaitė ranešimus skaitė 17 mokytojų: 7 iš Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos (Jurgita Striškienė, Anfija Bartkevičienė, Violeta Grudzinskaitė, Regina Miknevičienė, Jūratė Garnienė, Sigitas Miknevičius, Audronė Dabravolskienė), 3 iš Širvintų pradinės mokyklos (Svetlana Paliukėnienė, Loreta Miliukienė, Ramunė Savickienė), viena iš Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Kernavės Juozo Šiaučiūno pradinio ugdymo skyriaus (Asta Jurkevičienė) ir 6 iš Jonavos r. Upininkų pagrindinės mokyklos (Aušra Liutkevičienė, Danguolė Vasiliauskienė, Rasa Ambrulevičienė, Aušra Kontautė, Ligita Morkūnienė, Asta Jampolceva). Džiaugiamės, kad nepasididžiavo ir mūsų pasiklausyti atvyko viešnios iš Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio – darželio.

Vėliau konferencijos dalyviai būrėsi į burtu keliu suskirstytas komandas, kurios rinkosi į skirtingas klases. Klasėse jų jau laukė antros renginio dalies vadovai ir praktinės užduotys. Grupėse kalbėtasi apie projektus, aptarti nurodyti kriterijai.

Po grupinio darbo aptarimo visų laukė smagiausia dalis – padėkos ir dovanėlės. Pranešėjams buvo įteikti pažymėjimai, visi konferencijos dalyviai gavo po rankų darbo molio suvenyrą (juos pagamino technologijų vyr. mokytoja S. Bartulienė su įvairių klasių merginomis), mokyklų atstovams buvo įteikti mūsų mokyklos kalendoriai.

 

Futbolo varžybos

2014 metų spalio 1 dieną Gelvonų vidurinėje mokykloje vyko draugiškos futbolo varžybos 5×5. Viskas prasidėjo nuo direktorės Onos Valančienės tartų motyvaciją skatinančių žodžių. Keturios komandos, sudarytos burtų keliu (4,20 ,Ermina, Bazė, Čigonai), dalyvavo varžybose. Visi žaidėjai buvo puikios nuotaikos ir kiekvienas norėjo nugalėti. Pirmasis žaidimas, sužaistas lygiosiomis, žaidėjams sukėlė norą išsiveržti į priekį. Varžyboms pasibaigus, vyko apdovanojimai. Pirmąją vietą iškovojo smarkiai į priekį išsiveržusi 4,20 komanda, antrąją vietą užėmė Čigonai, nuo jų nedaug atsiliko ir Ermina, iškovojusi garbingą trečiąją vietą. Visi žaidėjai varžybas užbaigė su šypsenomis veide ir draugiškais rankų paspaudimais, juk svarbiausia ne iškovoti prizai, o turiningai praleistas laikas drauge.

Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos mokinių tarybos pirmininkė,
Projekto „Bendravimas – mūsų stiprybė“ vadovė
Gintarė Bartkevičiūtė

Europos kalbų diena

 KALBA YRA BENDRAS MEILĖS RYŠYS, VIENYBĖS MOTINA, PILIETIŠKUMO TĖVAS, VALSTYBĖS SARGAS
(M. Daukša)

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų.

Spartėjant globalizacijai, nuolatos vyksta žmonių migravimas po skirtingas šalis, tad svetimos kalbos mokėjimas tampa privalumu. Kalbos atveria duris, daugiakalbystė įvairiose mūsų visuomenės srityse darosi vis paklausesnė. Europos piliečiai tampa vis mobilesni, tad dažnai dalį gyvenimo praleidžia toli nuo savo gimtos šalies. Gebėjimas suprasti įvairias kalbas ir būti suprastam yra kasdienio gyvenimo būtinybė. Maždaug pusė visų Europos gyventojų gali kalbėti kuria nors iš užsienio kalbų.

Ši diena buvo paminėta ir mūsų mokykloje. 6-10 klasių mokiniams buvo pasiūlyta sudalyvauti kalbų viktorinoje ir pasitikrinti savo žinias apie įvairias kalbas, o nežinantiems – buvo puiki proga daugiau sužinoti. Tad gražią penktadienio popietę, jau besibaigiant pamokoms, į anglų kalbos kabinetą sugužėjo klasių atstovai. Linksmai pasiskirstę į komandas, o šį kartą nusprendėme sudaryti jas mišrias, mokiniai bandė rasti teisingus atsakymus į 11 viktorinos klausimų. Laikas prabėgo greitai, mokiniai čia pat galėjo sužinoti teisingą atsakymą bei nuspėti būsimą rezultatą. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad komandas vieną nuo kitos skyrė vos po vieną tašką. Tad tradiciniais rašikliais buvo apdovanoti visi dalyvavusieji. Beje, reikia paminėti, kad viktorinos klausimai ir atsakymai buvo suformuoti anglų kalba, tuo pasirūpino anglų k. mokytoja metodininkė Jūratė Balukevičienė, tačiau mokiniams tai netrukdė suprasti klausimų esmės ir visi užduotis suprato teisingai. Renginio pabaigoje, išklausę trumpo direktorės pavaduotojos ir rusų k. vyr. mokytojos Jūratė Stankevičienės komentaro ir palinkėjimo mokytis ne vienos užsienio kalbos, mokiniai pažiūrėjo nuotaikingą video siužetą iš Seimo rūmų, kurio metu mūsų seimo nariai turėjo šiek tiek pakalbėti angliškai (projektas „Kalbėkime drąsiai“). Buvo smagu.

 

Turistinis žygis „Širvintų upės pakrančių takais link“

Rugsėjo 19 d. 9 valandą mes, Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos mokiniai, pajudėjome nuo Gelvonų miestelio link Liukonių kaimo. Buvo labai džiugu, jog atsirado daug savanorių, norinčių dalyvauti pirmąjame projekto „Bendravimas – mūsų stiprybė“ renginyje. Jo metu mūsų laukė istoriniai paminklai: Liukonių kryžius, mitologiniai akmenys, Turko kapas. Aplink kryžių tvarkėme aplinką, taisėme suoliukus bei informacinį užrašą, perklojome takelio plyteles, iškirtome medžių atžalas.

Vėliau keliavome link Turko kapo. Ten mokytojas Sigitas Miknevičius papasakojo įdomią istoriją apie kapo atsiradimą. Išklausę istoriją, sugrėbėme aplink kapą esančius lapus. Taip pat nusprendėme, jog apie šį kapą pranešime Turkijos ambasadai.

Darbine nuotaika užsikrėtė ir mūsų skrandžiai. Pabaigę darbus, skanavome ant laužo keptomis dešrelėmis prie Širvintos upės. Vėliau mūsų laukė tinklinio varžybos ir įvairiausi lauko žaidimai. Keliaudami atgal, aptarėme darbo rezultatus ir likome jais labai patenkinti.

Dėkojame mokytojui Sigitui Miknevičiui už suteiktą galimybę pabūti gamtoje kartu su gera draugų kompanija ir puikiai bei turiningai praleistą laiką.

Gintarė Bartkevičiūtė,
12 klasės mokinė

Edukacinė pamoka Rumšiškėse

Ankstų ir saulėtą 2014 m. rugsėjo 24 d. rytą Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos dešimtos ir vienuoliktos klasės mokiniai išvyko į Lietuvos liaudies buities muziejų. Tai jau antra išvyka į Rumšiškes, kuri finansuota Širvintų kredito unijos „Ūkininkų taupa“ projekto „Kas kraitelėje gyvena?“

Muziejuje edukacinės programos „Aš ištapysiu kraičių skrynelę“ vadovas V. Baltrušaitis vedė integruotą istorijos – dailės pamoką. Šios pamokos metu mokiniai supažindinti su tapytais baldais, baldų tapymo istorija, ornamentais, jų simbolika, dažų paruošimu, baldų dažymo ir tapymo specifika, baldų tapymo regioniniais skirtumais. Po teorinės užsėmimo dalies visų laukė praktinė užduotis. V. Baltrušaitis išdalino mokiniams skrynių trafaretus, ir pastarieji turėjo galimybę patys išdailinti skryneles. Kai visi atliko užduotį, buvo išrinkti geriausi darbai. Tų darbų autorės – Karolina Berdovaitė ir Eglė Medutytė (10 klasės mokinės).

Pasibaigus užsiėmimui, edukacinės programos vadovas pabrėžė, jog skrynios nėra atgyvena, jos vėl yra madingos ir kad šiuos medinius meno kūrinius labai perka užsieniečiai. Smagu buvo tiek daug sužinoti apie daiktą, kuris dar taip neseniai buvo svarbiausias besiruošiančios tekėti merginos atributas.

Jurgita Striškienė

Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo pirmoji mūsų mokykloje pradedama tradiciškai – šv. Mišiomis Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Bet dar nenuskambėjus bažnyčios varpams, kviečiantiems į šv. Mišias, mokyklos kieme jau klegėjo mokinių juokas: sugrįžusieji dalinosi vasarą patirtais įspūdžiais ir maloniais prisiminimais.

Po šv. Mišių susirinkome į mokyklos kiemelį. Jame pradėjome mokslo metų pradžios šventę. Netrukus iškilmingai vesdami pirmokėlius atėjo dvyliktokai. Ši eisena ne vienam sukėlė įvairių minčių. Po šios eisenos nuskambėjo gražūs dvyliktokų, direktorės ir mokyklos svečių sveikinimo žodžiai. Tradiciškai pirmokams įteiktos simbolinės dovanėlės, o mokytojams – gėlės.

Šventinė nuotaika niekur nedingo ir po šventės, po kurios vyko pirmoji 2014 – 2015 mokslo metų pamoka. Pamoka, kuri davė pradžią būsimai veiklai, susijusiai su mokymusi ir pažinimu.

Turiningas mokslo metų užbaigimas

Karalienė vasara į mūsų jausmus, protus bei gyvenimus įsiveržė lyg uraganas. Pradėjome planuoti atostogas: kas Kanarų salose, kas Lietuvos gamtoje, o kai kas tiesiog savo kieme puoselėdamas savo aplinką.

Mokykloje vasaros gaiva jautėsi jau visas mėnuo. O kaip sunku mokiniams išsėdėti klasėse, pamokose, kai prieš save mato pavargusį ir sunerimusį mokytojo veidą. Sunerimusį, nes kiekvienas vaikas mums yra svarbus ir įdomus.

Planuojame veiklą, kuri būtų įdomi ne tik mokiniui, bet ir mokytojui. Juk tada gimsta turininga ir atsakinga veikla. Tad kimbame į darbus ir lekiame į gamtą. Vienos dienos stovykla, kurioje susirenka nei daug, nei mažai – 50 mokinių. Stovykla, kurioje prapuola visų metų pykčiai, ginčai, skamba juokas. Tinklinio varžybos, kuriose dalyvauja nuo penktoko iki solidaus amžiaus mokytojo. Saldi pergalė visus vilioja. Merginos pina vainikus, kulinarės verda pietus, o kai kurios palaiko kompaniją vaikinams, kurie žvejoja. Sveika ir įdomu.

Tradicija mūsų mokykloje tampa baidarių sportas. Jis populiarus ne tik mokinių, bet ir mokytojų tarpe. Kiekvienąkart pasirenkama vis kita trasa. Šiemet Širvintos upe plaukė įvairaus amžiaus mokiniai.

„Rieda mano ratai, nieko jie namato, skrodžiu orą ir visa krūtine alsuoju…“ – šūkis, kuriuo vadovaujasi mūsų dviratininkai. Važinėjimasis dviračiais – dar viena sporto šaka, kurią mielai renkasi mūsų mokiniai. Šįkart su dviračiais link Liukonių skriejo šeštokai. Ir vėl žaidimai, maudynės, skanūs pietūs gamtoje.

Pradinių klasių mokiniai turėjo vasaros stovyklą. Veiklos taip pat čia netrūko. Aplankė Jaskaudžiuose esantį muziejų, ponų Radionovų sodybą. Paskutinę dieną, prisijungus penktokams, aplankė Trakus, kuriuose laiko veltui nešvaistė, smagiai pramogavo: dalyvavo lobio ieškojime, Trakų pilyje šaudė iš senovinių ginklų.

Pagal COMENIUS projektą Jūratė Balukevičienė ir Daiva Taučiuvienė su keturiais mokiniais: Laurynu Liuiza, Laura Jatkauskaite, Viktorija Švedaite ir Rūta Daunoravičiūte, vyko į Estiją. Ten vyko projekto uždarymas, buvo aptarti veiklos rezultatai, išleista knyga.

Pagal COMENIUS projektą net 50 mokinių aplankė ir Žemaitiją. Čia mokiniai aplankė Šaltojo karo muziejų, kuris įrengtas buvusiame Sovietų Sąjungos balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse. Taip pat aplankytas ir pirmasis kraštotyros muziejus Žemaitijoje – Baubliai.

Paskutinę mokslo metų dieną visi susirinkome pasidžiaugti pasiektais rezultatais ir užbaigti mokslo metus. Mokyklos kiemelyje tradiciškai sugiedojome mokyklos himną, mokiniams įteikėme pradinio bei pagrindinio išsilavinimo dokumentus, padėkojome labai gerai ir gerai besimokantiems mokiniams, nuleidome vėliavą.

Džiaugiamės, kad šie metai buvo kūrybingi, kupini įdomios veiklos, gerų rezultatų. Bet kad ir kokie būtume energingi ir stiprūs, poilsis taip pat reikalingas. Tad linkime įspūdingų vasariškų akimirkų bei laukiame sugrįžtančių su nauju kūrybiniu polėkiu.

Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos
Metodinės tarybos nariai

Išvyka į Jaskaudžių kaimą

Vieną saulėtą gegužės dieną mes, Gelvonų vidurinės mokyklos pradinukai, išvažiavome į Jaskaudžių kaime esančias sodybas.

Pirmoji sodyba priklauso Daliai ir Valdui Radionovams. Aplinka labai graži, sutvarkyta. Ją supa nuostabus sodas, papuoštas dviem tvenkiniais, tilteliais, pavėsine, sūpuoklėmis. Labiausiai patiko maitinti žuvytes. Įmetėme duonos gabalėlį ir suplaukė visas būrys didelių ir mažų žuvelių. Supomės sūpuoklėmis, pavėsinėje kalbėjomės su sodybos šeimininku ir jo dukra. Šeimininkas tarnavo laivyne. Jis mums parodė ir papasakojo apie name esančius eksponatus. Tai gyvūnų galvų kaukolės, stirnų ir briedžių ragai, iltys. Didžiausią įspūdį paliko bebro kaukolė. Šeimininko dukra mus vaišino laimės sausainiukais. Jie buvo gražiai įpakuoti ir kiekviename buvo lapelis su palinkėjimu. Atsisveikinome su šeimininkais ir pasukome į kaimyninę sodybą.

Kitoje sodyboje mus pasitiko jos šeimininkas Rimantas Puzinas. Sodyboje labai įdomu, nes yra vėjinis malūnas. Įdomi jo įranga ir darbas. Antrame aukšte yra labai daug medinių skulptūrėlių vaizduojančių žmones, gyvūnus. Taip pat matėme daug senovinių rakandų, kai kurių net pavadinimų nežinojome. Šeimininkas apie viską papasakojo. Dar kitame name matėme daugybę lėlių. Lėles surinko arba pagamino sodybos šeimininkės Raimondos giminė. Kai kurios labai senos, todėl labai įdomios, nes dabar tokių lėlių niekas negamina. Sodybos aplinka papuošta akmenimis. Ant kiekvieno akmens yra kas nors išskaptuota. Mums šios skulptūros labai patiko. Padėkojome šeimininkui ir atsisveikinę išvažiavome namo.
Labai ačiū mūsų mokyklos direktorei O. Valančienei už autobusiuką ir rūpinimąsi šia išvyka. Dėkojame ir pradinių klasių mokytojoms Violetai ir Audronei.

Adomas Vaitonis, 4 klasės mokinys,

Ferdinandas Vaitonis, 2 klasės mokinys.

Bendravimas- mūsų stiprybė

Antuanas de Sent – Egziuperi teigė, jog vienintelė vertybė žemėje – žmogaus ryšys su žmogumi. Bendravimas yra ryšys, kai apsikeičiama mintimis, emocijomis, susipažįstama ir pasiekiama socialinio bendrumo. Kiekvienas žmogus su kažkuo bendrauja. Jeigu nėra bendravimo, tada žmogus negyvena tikrojo gyvenimo, jis paprasčiausiai egzistuoja.

Vaikų gyvenime labai svarbią vietą užima ryšys su aplinkiniais, nes vaikai, kaip niekas kitas, nori būti suprasti bei mylimi. Nuo to, kokią bendravimo patirtį įgys vaikai tėvų namuose, mokykloje, labai priklauso, kaip sėkmingai susiklostys jų gyvenimas. Todėl Gelvonų vidurinės mokyklos mokytojai, tėvai, klasių vadovai, administracija šiais mokslo metais daug dėmesio skyrė bendravimo ir bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo, draugiškų santykių tarp mokinių ugdymui. Individualių pokalbių, seminarų, akcijų, renginių metu atsiskleidžia gerosios vaiko savybės, trūkumai.

Jau tapo tradicija kasmet prieš didžiąsias žiemos šventes aplankyti Širvintų socialinių paslaugų centro gyventojus, pasveikinti juos su šventėmis, palinkėti geros kloties. Tai viena iš mokykloje vykdomos akcijos „Ištieskime Gerumui ranką“ išraiškų. Mokyklos mokiniai nepamiršta ir savo seniūnijos garbaus amžiaus žmonių. Aplanko juos, įteikia dovanėles, pasveikina. Tokios akcijos žadina atjautos jausmą, moko bendrauti, dalintis šiluma su senais ir vienišais žmonėmis.

Ne paslaptis, kad labai dažnai vaikai mokykloje vietoj šilto bendravimo patiria patyčias, užgauliojimus. Smurtas nėra būdinga žmonių savybė, todėl turėtų sulaukti ryžtingo atkirčio. Smurto ir patyčių mažinimui mokykloje skiriama akcija „Draugauju aš, draugauk ir tu“. Akcijos metu vyko seminaras 6, 7 ir 8 klasių mokiniams „Bendravimo menas“. PPT psichologė Olga Gerviatovič mokė vaikus bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti iškilusias problemas ir situacijas. Klasių auklėtojai vedė klasėse pokalbius tema „Mano klasė“. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje „Teisė būti saugiam“. Jos metu Širvintų policijos prevencinio poskyrio specialistė Ginta Čepienė supažindino mokinius su jų teisėmis ir pareigomis, komentavo ir gvildeno įstatymus, teisės aktus, apibrėžiančius mokinių teises, jų ribas bei netinkamo elgesio pasekmes. Daug dėmesio sulaukė popietė „Draugystės estafetė“. Jos metu 6-9 klasių mokiniai varžėsi įvairiose rungtyse, labai jaudinosi ir palaikė savo komandų narius. Po estafetės visi vieningai nutarė, kad nugalėjo draugystė. Akciją „Draugauju aš, draugauk ir tu“ vainikavo paroda „Draugystės knyga“. Kiekviena klasė sukūrė savo „Draugystės knygą“. Joje spalvingai, linksmai ir šmaikščiai reiškė mintis apie savo klasės draugus, draugystę. Išradingai apipavidalintos knygos sulaukė didelio visų susidomėjimo.

Pasibaigus kovo mėnesio renginiams, bendravimo ir draugystės tema nebuvo pamiršta. Balandžio mėnesį mokiniai buvo suburti akcijai „Tvarkinga aplinka – jauki aplinka“. Jos metu mokiniai tvarkė mokyklos ir miestelio teritoriją, grąžino aplinką. Bendras darbas, linksmas juokas ir jaunatviškas entuziazmas suartina jaunus žmones, užsimezga bendrumo jausmas.

10 klasės mokiniai šiais mokslo metais įsijungė į projektą „Auginkime vieni kitus“. Projektas buvo skirtas veiklai ir bendradarbiavimui su jaunesniais mokiniais. Gegužės mėnesio eigoje dešimtos klasės mergaitės vedė popietes 1-4 klasių mokiniams. Vaikai kalbėjo apie savo geriausią draugą, piešė, mokėsi apie draugus sakyti tik gerus žodžius. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai klausėsi mokinių tarybos narių skaitomų pasakų, patys jas sekė. O 5-6 klasėms mokinių tarybos nariai suorganizavo „Linksmąją karusėlę“.

Tai tik keletas epizodų iš viso didelio darbo, kuris yra atliekamas mokykloje, kad vaikai joje jaustųsi saugiai ir patys būtų draugiškai nusiteikę kitų atžvilgiu.

Gelvonų vidurinės mokyklos
vyresnioji socialinė pedagogė Anfija Bartkevičienė