Pamokų laikas:

  1. 8.15 - 9.00
  2. 9.10 - 9.55
  3. 10.05 - 10.50
  4. 11.10 - 11.55
  5. 12.10 - 12.55
  6. 13.05 - 13.50
  7. 14.00 - 14.45
  8. 14.55 - 15.40

Mus rasite

Parama (2 procentai)

Gerbiami tėveliai ir kiti mokyklos rėmėjai,

Jau dabar galite paremti Širvintų rajono Gelvonų gimnaziją, paskirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Daugiau informacijos rasite čia.


Žemės diena gimnazijoje

Tapo ne tik populiaru minėti Žemės dieną, bet tiesiog privalu. Vis dažniau kalbame apie tokias žmoniją kankinančias problemas kaip globalinis atšilimas, vis aiškiau suprantame, kad šios problemos – tai mūsų visų netinkamo elgesio pasekmė. Mes kuriame gigantiškus pramoninius miestus, norime važinėti kiekvienas su automobiliu, nerūšiuoti atliekų, netaupyti elektros energijos ir t. t.  Šiais metais kovo 20 d. geografijos pamokas paskyrėme darbams, kurie turės visokeriopos reikšmės tiek vyresnių klasių mokiniams, tiek mažiesiems draugams – pradinukams. Devintokai paruošė konferencinę medžiagą ir pristatė ją 1 – 2 klasės mokiniams. Mokinukai klausėsi, diskutavo, atsakinėjo į klausimus. Taip pat pasakojo, kaip prisideda prie mūsų planetos išsaugojimo, kaip rūšiuoja buitines atliekas. Pažiūrėję filmuką, atsakė į klausimus. Dešimtokai paruošė taip pat įdomius darbus ir pristatė 6 klasės mokiniams, kurie klausė naujų lektorių susidomėję. Po pristatymų šeštokai paruošė kūrybinį darbą – žemei linkėjimus ir pasižadėjimus, kad ne tik žodžiu, bet ir darbais gražins mūsų Žemę. Geografijos pamokos neprailgo, o ir mokiniams teko galimybė realizuoti savo gebėjimus. Žemės dienos paminėjimo pabaigą vainikavo iškelti inkilai, kuriuos mokiniai pagamino patys. Kiti mokiniai žiūrėjo filmą apie Žemės problemas, dalyvavo civilinės saugos varžybose.

Geografijos mokytoja D. Savickienė

„Patrepsėlio“ šventė

Kovo 16 d. prasidėjo smagiai, gamta nepašykštėjo gražaus ir gero oro būsimai išvykai.  Gelvonų gimnazijos vaikų folkloro kolektyvo „Dagilėlis“ dalyviai su džiugia nuotaika vyko į Širvintas. Kultūros centre vyko kasmetinė vaikų folkloro kolektyvų šventė „Patrepsėlis“. Vykome su savo programa. Šiais metais „Patrepsėlio“ šventė buvo konkursinė. Į šaunią šventę susirinko visas būrys dainininkų ir pavienių pasakorių. Gražias programas parodė Širvintų miesto darželių ugdytiniai.

Konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

Kovo 10 dieną mokyklos muziejuje vyko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos inicijuotas konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“. Jis skirtas Kovo 11-ajai paminėti. Šiame konkurse dalyvavo dvylika Lietuvos istorijos žinovų iš 5-os, 6-os, 7-os ir 12-os klasių. Daugiausiai klausimų atsakė Juozas Karaciejus. Jis surinko 38 taškus.

Gimnazijos statuso suteikimo šventė

Dar taip neseniai sprendėsi mokyklos likimas: nežinojome, ar liksime pagrindinė mokykla, ar gimnazija. Mes, visa mokyklos bendruomenė, dirbome ir stengėmės, kad įgyvendintume svarbų tikslą – taptume gimnazija. Išgyvenome sėkmingą pokyčių etapą ir šiandien galime džiaugtis mokyklai suteiktu nauju – gimnazijos – statusu. Ta proga surengėme šventę.

Renginys pradėtas iškilmingu Gelvonų gimnazijos vėliavos nešimu ir renginio vedėjos Jurgitos Striškienės žodžiais apie šios šventės svarbą. Sveikinimo ir džiaugsmo žodžius išsakė mokyklos direktorė Ona Valančienė, kuri pakvietė garbingą viešnią – Širvintų rajono savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę – atidengti naują mokyklos pavadinimo iškabą. Vėliau klebonas Vilius Kiškis – Zajančkauskas pašventino gimnazijos vėliavą. Kaip šios gražios šventės simbolis degė aukuro ugnis, o pirmosios laidos gimnazistai kaip džiaugsmo išraišką laikė įvairiaspalvius balionus, kuriuos paleido į dangų, kad šie neštų mūsų svajas, troškimus ir džiugią žinią apie tapimą gimnazija.

Po iškilmingos įžangos svečiai, mokytojai ir mokiniai pakviesti į gimnaziją. Čia vyko antra šventės dalis, kuri pradėta Valstybės himno giedojimu. Kadangi šventė vyko Kovo 11-osios išvakarėse, kartu su istorijos mokytoja Daiva Taučiuviene prisimintas nelengvas kelias link visiškos Lietuvos nepriklausomybės, laisvės svarba mūsų tapatumui, augimui. Prisiminta ir netrumpa mokyklos, kuriai jau 236 metai, istorija. Į mokyklos muziejų perduota saugoti Gelvonų vidurinės mokyklos vėliava, o oficialioji nuo šiol – Gelvonų gimnazijos.

Sveikinimo žodžius tarė tos dienos svečiai: Merė Živilė Pinskuvienė, Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriaus vyriausioji specialistė Akvilė Adomavičiūtė, Širvintų rajono Gelvonų seniūnijos seniūnas Lionginas Juzėnas, Mokyklos tarybos pirmininkas Alvydas Olsevičius, mokyklos direktorė dėkojo visiems už paramą ir palaikymą.

Meninėje šventės programoje pasirodė Audronės Dabravolskienės vadovaujamas vaikų folkloro kolektyvas „Dagilėlis“, pasaką be galo sekė trečios klasės mokinė Džordana Amulytė, šoko Ramintos Maslinskienės paruošti 1-5 klasės šokėjai, muzikinius kūrinius atliko Gintaro Pauliukonio paruošti mokiniai. Šventė užbaigta iškilmingu mokyklos himnu. 

236-eri… Šis laikotarpis yra labai ilgas: nueitas kelias ženklintas įvairiais istoriniais vingiais, atlaikyta ne viena reformų audra. Šiandien verčiame naują mokyklos istorijos puslapį. Gimnazija Gelvonuose – jau realybė, o vidurinė mokykla lieka mokyklos istorijos dalimi.

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimas Kovo 11-osios proga

Kovo 11-osios minėjimas


Kovo 10 dieną 13 valandą kviečiame į Kovo 11-

osios minėjimą ir Gelvonų gimnazijos statusą

liudijančios iškabos atidengimą


Kaziuko mugė

Žiema, žiema bėk iš kiemo… Užgavėnių šventė Gelvonų gimnazijoje

Paskutinę žiemos dieną pati gamta, nepašykštėjusi gero oro, sukvietė Gelvonų gimnazijos pačius mažiausius ugdytinius į žiemos palydas – Užgavėnes. Į mokyklos kiemelį rinkosi patys mažiausi ir aktyviausi mokyklos mokinukai bei jų mokytojos. Su pakilia nuotaika išsirikiavo mokyklos darželinukai su auklėtoja Edita Sėjūniene ir padėjėja Ramune Rutkauskiene, smagiai nusiteikę būriavosi priešmokyklinės ir mišriosios grupės vaikučiai su savo mokytoja Regina Miknevičiene. Spalvingom kaukėm pasidabinę rikiavosi mokyklos pradinukai su savo mokytojomis Violeta Grudzinskaite ir Audrone Dabravolskiene. Šventę organizavo ir vedė mokyklos 10 klasės mokinės Evelina Dindaitė ir Karolina Prus, kurios trumpai papasakojo šventės dalyviams apie Užgavėnių šventę, jos tradicijas mūsų krašte. Netrukus po įžanginės šventės dalies pasirodė vaikų laukiamiausi šventės veikėjai Kanapinis ir Lašininis, kurie visus nuteikė dar linksmiau. Šventės dalyviai stebėjo šių veikėjų dvikovą spėliodami, kas gi nugalės, o nugalėjo Kanapinis, kuris simbolizuoja ateinantį pavasarį. Auklėtiniai ir mokiniai smagiai šoko, linksminosi drauge su šventės personažais, kurie po Morės sudeginimo visus vaikučius vaišino labai gardžiais blynais. Mokinius linksmino, mokė Užgavėnių ratelį Gelvonų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Audronė Dabravolskienė.

Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka, skirta paminėti Lietuvių kalbos kultūros metus

2017-uosius Seimas paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais, o matematika -neatsiejama nuo lietuvių kalbos. Matematikos mokytoja Lina Jakštienė ir lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Striškienė vasario 27 d. organizavo ekskursiją į Lietuvių kalbos institutą. Ekskursijos tikslas – parodyti mokiniams tarpdalykinį mokomųjų dalykų ryšį, ugdyti domėjimąsi lietuvių kalba kaip viena svarbiausių nacionalinės tapatybės ir pilietiškumo  sąlygų. Institute 7-8 klasių mokiniai aplankė unikalų Kalbos muziejų, kuriame turėjo galimybę apžiūrėti archyvinius dokumentus, kalbininkų asmeninius daiktus, kitą autentišką intriguojančią medžiagą, elektronines vartykles su išsamia informacija apie įvairias kalbotyros sritis: kalbos istoriją, dialektologiją, leksikografiją, kalbų kontaktų tyrimus, raštijos istoriją, terminologiją, dabartinę vartoseną, kalbotyros istoriją, lietuvių gestų kalbą ir kt., išbandyti kompiuterinius kalbos žaidimus, tarmių karaokė, patrauklias  kompiuterines  knygas, kalbos žaislus – unikalius eksponatus, kurie leidžia kalbą liesti rankomis.

Lina Jakštienė ir Jurgita Striškienė