Pamokų laikas:

  1. 8.15 - 9.00
  2. 9.10 - 9.55
  3. 10.05 - 10.50
  4. 11.10 - 11.55
  5. 12.15 - 13.00
  6. 13.10 - 13.55
  7. 14.05 - 14.50
  8. 14.55 - 15.40

Mus rasite

Už gerą mokyklos lankymą – ekskursija

Esame – šeštokai. Linksmi, sportiški ir svajojame keliauti. Ekskursiją į Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų gavome dovanų dėl to, kad praleidome mažiausia pamokų. O mokyklos autobuse vietų yra daugiau, tai buvo pakviesti mokiniai  iš 5 ir 7 klasių, kurie nepraleido pamokų.

Muziejaus ekspozicijos mus labai sudomino, Puikaus gido Mindaugo pagalba pamatėme didingą Lietuvos valstybės politinę ir kultūrinę praeitį, ginklų įvairovę: išgirdome svarbių Lietuvai žmonių S. Dariaus ir S. Girėno žūties istoriją. Visa salė skirta jų žygiui per Atlantą, gausu asmeninių daiktų. Su mumis kartu keliavo klasės auklėtoja  Birutė Juzėnienė ir soc. pedagogė Anfija Bartkevičienė. Kelionės pabaigoje užvažiavome į Megą. Dar buvome nematę tokio didelio akvariumo su rykliais. Ir kokia gi kelionė be miesto saldumynų…

Stengsimės gerai lankyti mokyklą, kitą kelionę esame jau suplanavę.

Liveta Jatkauskaitė, 6 kl.  Gelvonų vidurinė mokykla

Padėka. Sausio 13-oji

Svečiuose ekspedicijos Karlagas’15 dalyviai

Sausio 22 d. mokykloje lankėsi buvęs Seimo narys Valentinas Stundys. Jis pristatė kitus tos dienos svečius – ekspedicijų po lietuvių tremties vietas dalyvius: Paulių Saudargą, Lauryną Kasčiūną, Eglę Švabauskienę, Godą Karazijaitę.

Ekspedicijų dalyviai pristatė vasarą vykusią ekspediciją Karlagas’15, skirtą 70-osioms lietuvių tremties metinėms į Kazachstaną paminėti. Tai jau ketvirtoji jų organizuojama tokia ekspedicija į įvairias mūsų tautiečių tremties vietas. Svečiai ne tik įdomiai pasakojo, bet ir pasidalino vaizdine medžiaga iš lankytų vietų, uždavė mokiniams klausimų, už kuriuos atsakiusieji (vienuoliktokai Juozas Karaciejus, Dovydas Rutkauskas, Svajūnas Dereškevičius) gavo prizus.

„Ir jei tauta nepasakos savo istorijos, už ją tai padarys kiti“, – tokiais istoriko Nikolo Džono Kulo žodžiais ekspedicijos dalyviai užbaigė savo paskaitą.

Karlagas’15

Į svečius atvyksta ekspedicijų po lietuvių tremties vietas dalyviai. Jie pristatys vasarą vykusią ekspediciją Karlagas’15, skirtą 70-osioms lietuvių tremties metinėms į Kazachstaną paminėti. Tai jau ketvirtoji jų organizuojama tokia ekspedicija į įvairias mūsų tautiečių tremties vietas. Šiandien yra labai svarbu išsaugoti istorinę atmintį. Juk, tauta, nežinanti savo istorijos, pasmerkta išnykti (S. Daukantas)

Karlagas

Sausio 13-osios minėjimas Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje

Praėjo 25-eri metai nuo Loretos Asanavičiūtės klausimo: „Daktare, ar aš dar gyvensiu?“ Prieš 25-erius metus žodžiais: „Nieko man neatsitiks…“, nerimaujančią žmoną guodė Virginijus Druskis, Sausio 13-osios naktį išbėgdamas iš namų televizijos bokšto link. Negera nuojauta ir žinia prieš 25-erius metus aplankė 14-likos žuvusiųjų artimuosius.

Žuvusiesiems atminti mokykla dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos metu mokiniai ir mokytojai tradiciškai ankstų rytą uždega žvakeles ir, užgesinę šviesas, mintimis apmąsto tragiškus įvykius. Šiais metais taip pat uždegtos žvakeles ir į atlapus prisisegtos Sausio 13-osios simboliu tapusios neužmirštuolės.

Po keturių pamokų mokiniai rinkosi mokyklos fojė, kur vyko Sausio 13-osios minėjimas. Renginio vedėja Brigita Samušytė (12 klasės mokinė) pakvietė sugiedoti Lietuvos himną, skaitė liudininkų prisiminimus. Vėliau mokiniai ir mokytojai, grojant Bethoveno simfonijai, stebėjo akimirkas iš 1991 m. sausio įvykių, prisiminė žuvusiųjų, kuriuos pagerbė tylos minute, vardus ir pavardes. Laurynas Liuiza (12 klasės mokinys), Emilija Mikučionytė (8 klasės mokinė), Emilija Švedaitė (6 klasės mokinė), Deividas Verkauskas (6 klasės mokinys), Adomas Vaitonis (6 klasės mokinys) deklamavo eilėraščius, 9 klasės mokinė Evelina Dindaitė skaitė savos kūrybos eilėraščius. Po gražių posmų apie Sausio 13-osios įvykių svarbą mums ir mūsų tolimesnei ateičiai kalbėjo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Stankevičienė. Ji taip pat įteikė padėkas ir knygas mokiniams, kurių darbai piešinių konkurse „Piešiu Laisvę“, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti, pripažinti geriausiais. Padėka įteikta ir E. Dindaitei už eilėraščius ir jų iliustracijas, skirtas Sausio 13-ajai atminti.

Po iškilmingos minėjimo dalies, visi rinkosi mokyklos kieme, kur prie laužo dainuotos dainos ir gerta arbata, kalbėtasi.

Jurgita Striškienė ir Daiva Taučiuvienė,
Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla

Popietė su „Drakoniuko“  teatru

Gruodžio 18 dieną mūsų mokyklos priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniams buvo  netradicinio ugdymo diena. Svečiavosi  Kauno „Drakoniuko“ teatro aktoriai. Mokiniai stebėjo spektaklį „Kalėdinė kaminkrėčio istorija“. Aktoriai kartu su mokiniais šoko, dainavo, ėjo ratelius. Atvyko ir Kalėdų senelis. Jis kartu su vaikais linksminosi, dalijo dovanas. Už dovanas esame dėkingi Septintosios dienos adventistų bažnyčiai, jos Vyskupui-prezidentui Bertoldui Hibneriui ir šią gerumo akciją organizavusiam Vytautui Barkauskui.

Ištieskime gerumui ranką

Artėjant gražiausioms metų šventėms norisi truputį stabtelėti ir pagalvoti apie prabėgusius metus, nuveiktus darbus. Ar buvo jie dosnūs, prasmingi…

Gelvonų vidurinėje mokykloje kasmet prieš didžiąsias metų šventes vykdoma akcija „Ištieskime gerumui ranką“, kurią inicijuoja mokyklos „Vaiko gerovės komisija“ ir mokyklos socialinė pedagogė Anfija Bartkevičienė.

2015 m. gruodžio 21 dieną mes, Širvintų r. Gelvonų  vidurinės mokyklos mokiniai bei vaikų folklorinio kolektyvo „Dagilėlis“ nariai, lankėmės Širvintų socialinių paslaugų centre bei Širvintų parapijos globos namuose, kur  susitikome su ten  gyvenančiais seneliais. Seneliai stebėjo mokinių spektaklį (kurį parengė tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė), o kolektyvo „Dagilėlis“ ansambliečiai linksmino senelius kalėdinėmis giesmėmis ir rateliais.

Mokiniai į svečius vyko ne tuščiomis. Globos namų gyventojams buvo dovanojamos gražios, vaikų darytos atvirutės, įvairūs spalvoti lankstiniai su palinkėjimais. Seneliai labai laukė šio susitikimo su vaikais, grožėjosi parengtu spektakliuku, gausiai plojo, o personalo darbuotojos noriai sukosi su vaikais rateliuose. Visi susižavėję klausėsi mokinės Brigitos giedamų kalėdinių giesmių,  gitaros garsų. Manome, kad mūsų apsilankymas abiejose įstaigose buvo puiki dovana senoliams, dažnas nubraukė ašarą, stebėdamas vaikų programą. Savo apsilankymo metu įžiebėme šventinės dvasios ugnelę ne tik senelių, bet ir savo širdyse.

Apsilankę pas senelius, su kalėdiniais sveikinimais  vykome į Širvintų savivaldybę. Pasveikinome  savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojus  su  artėjančiomis šventėmis.

Gelvonų vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė
ir vaikų folklorinio kolektyvo „Dagilėlis“ vadovė Audronė Dabravolskienė

„Šventa Kalėdų dvasia“

2015 m. gruodžio 22 d. mokykloje vyko tradicinis renginys „Šventa Kalėdų dvasia“. Netradicinės ugdymo dienos metu mokiniai repetavo, kūrė kaukes, kostiumus, vaidino, turėjo galimybę pabūti kartu ir artimiau pabendrauti su klasės draugais ir auklėtojais. Po šventės Mokinių tarybos nariai ir jiems prijaučiantieji pasveikino miestelyje gyvenančius vienišus senelius ir buvusius mokyklos mokytojus su artėjančiomis šventėmis.

Darbštumo pamokos visiems

Štai ir vėl baigiasi metai, kurie, atrodo, neseniai buvo atviri įvairiai veiklai. Su nerimu sutinkame kitus. Tikime, kad jie bus turtingesni, įspūdingesni, darbingesni ir būtinai atviri naujovėms.  Mokykloje bene visi mokiniai lanko mėgstamus būrelius, užsiėmimus.  Mokykloje rašome projektus, kurie suteikia galimybę mokiniams aplankyti įvairius Lietuvos miestelius, muziejus, kurti ir realizuoti kūrybingas pamokas kitose erdvėse.

Visai neseniai technologijų pamokų metu apsilankėme gėlių parduotuvėje „Smiltė“. Parduotuvės savininkė papasakojo, kaip galima sukurti žmogui patrauklų grožį, kaip puoselėti gėles.  Kiek žmogus turi turėti profesijų, kad galėtų sėkmingai užsiimti štai tokiu verslu? „Sudėtinga, bet viskas įmanoma“, – porino A. Radzevičienė. Kol merginos apžiūrinėjo parduotuvę, vaikinai apsilankė automobilių servise. Su entuziazmu savininkas pasakojo apie automobilio priežiūrą žiemos bei kitų sezonų metu. Ko gi daugiau reikia vaikinams? Buvo pati geriausia pamoka. Biologijos pamokų metu 5-9 kl. merginoms pravedžiau paskaitėlę apie merginos higieną, moters puoselėjamą grožį, estetiką, aprangos kultūrą, šiek tiek pagražinau mergaitišku makiažu. Daviau užduotėlę, kad merginos dirbtų kartu, susipažintų artimiau, bendrautų.

AIDS dienos metu „Protų mūšiuose“ dalyvavo 7-12 kl. mokiniai. Mąstymo užduotyse išrinkau nugalėtojus, paskatinau dalyvauti įvairiuose renginiuose. Na, o B. Samušytę, D. Jakštą bei R. Gaidytę apdovanojau prisiminimo dovanėlėmis už šaunų pasirodymą.

Tai tik maža dalelė renginių bei edukacinių pamokų. Džiaugiuosi, jog projektas „Paatviraukime…“ suteikė galimybę bendrauti, keliauti, sportuoti, dalyvauti meninėje veikloje, rūpintis savo sveikata, atskleisti savo gabumus mene, į veiklą įtraukti Gelvonų miestelio žmones.

 Galimybė įgyvendinti svajones – štai kas gyvenimą daro ypatingu. Linkiu visiems svajoti, o besvajojant pildyti užsibrėžtus tikslus.

Biologijos mokytoja metodininkė Sondra Bartulienė

Integruota istorijos – literatūros pamoka

2015 m. gruodžio 12 d. 8-12 klasės mokiniai vyko į Vilnių. Ekskursijos metu lankėsi Taikomosios dailės muziejuje, kuriame apžiūrėjo parodas „Trys mados šimtmečiai“, „Prieš… ir po…“, „Kvietimas į pokylį. 1915-2015. Gražiausios vakarinės suknelės iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos (Paryžius)“. Po apsilankymo muziejuje mokiniai apžiūrėjo viena gražiausių pasaulyje laikomą Vilniaus eglę, apsilankė Vilniaus mažajame teatre, kuriame žiūrėjo spektaklį „Madagaskaras“. „Madagaskaras” – dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesė, originaliai, autoironiškai ir intelektualiai pristato Lietuvą kaip fenomeną, lietuvių požiūrį į save ir pasaulį. Pjesės sėkmės priežastis – intriguojantis siužetas, išmoningos situacijos ir meistriški dialogai, parašyti pasitelkiant autentišką pirmosios XX a. pusės kalbą.