Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Mokytojai

2020-2021 M. M.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacija Mokomieji dalykai, pareigos
1.     Balukevičienė Jūratė Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba
2.       Bartkevičienė Anfija Užsienio (rusų) kalbos vyresnioji mokytoja  Rusų kalba, socialinė pedagogė
3.       Varnienė Violeta Logopedas metodininkas Logopėde
4.       Vansevičienė Valerija Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 3 kl. mokytoja
5.       Dižavičienė Marytė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba, IVg kl. auklėtoja
6.       Garnienė Jūratė Technologijų mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja Technologijos, chemija, 8 kl. auklėtoja
7.       Grudzinskaitė Violeta Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 1,2 kl. mokytoja
8.       Aniukštienė Jūratė Muzikos vyresnysis mokytoja  Muzika
9.     Rasa Kazlauskienė Vyr. specialioji pedagogė Spec. pedagogas
10.  Danilevičienė Margarita Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra, IIg kl. auklėtoja
11.   Valančienė Ona Matematikos mokytoja metodininkė Matematika
12.   Kiecorienė Birutė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Bendrabučio auklėtoja
13.   Miknevičienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, užsienio (rusų) kalbos vyresnioji mokytoja, biologijos mokytoja Priešmokyklinio ugdymo grupė, rusų kalba
14.   Miknevičius Sigitas Fizikos vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų mokytojas Fizika, informacinės technologijos, III kl. auklėtojas
15.        
16.   Pabriežienė Laima Kūno kultūros mokytoja metodininkė Fizinis ugdymas, bendrabučio auklėtoja,  5 kl. auklėtoja
17.   Savickienė Danguolė Geografijos vyresnioji mokytoja Geografija, ekonomikos ir verslumo pagrindai, gamta ir žmogus, 7 kl. auklėtoja
18.   Sėjūnienė Edita Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinės grupės auklėtoja
19.   Dragūnienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo padėjėjas, 7 kl. auklėtoja
20.   Pimpienė Leonora Psichologė  
21.   Stankevičius Kęstutis Technologijų mokytojas metodininkas Technologijos, žmogaus sauga
22.   Taučiuvienė Daiva Istorijos mokytoja metodininkė Istorija, pilietiškumo pagrindai, Ig kl. auklėtoja
23.   Žygė Žilvinas Kūno kultūros vyresnysis mokytojas Fizinis ugdymas
24.   Žitlinskienė Laimutė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja 4 kl. mokytoja
25. Niekienė Jūratė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja Fizinis ugdymas
26. Bartulienė Sondra Biologijos mokytoja metodininkė Biologija
27. Unčiurytė Danutė Tikybos mokytoja Tikyba
28.      
29.      
30.