Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Mokytojai

2020-2021 M. M.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacija Mokomieji dalykai, pareigos
1.       Balukevičienė Jūratė Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba
2.       Bartkevičienė Anfija Užsienio (rusų) kalbos vyresnioji mokytoja  Rusų kalba, socialinė pedagogė
3.       Bartulienė Sondra Biologijos mokytoja metodininkė Biologija
4.       Vansevičienė Valerija Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 1 kl. mokytoja
5.       Dižavičienė Marytė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba, IIg kl. auklėtoja
6.       Garnienė Jūratė Technologijų mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja Technologijos, chemija, IVg kl. auklėtoja
7.       Grudzinskaitė Violeta Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 3,4 kl. mokytoja
8.       Jakštienė Lina Matematikos mokytoja metodininkė Matematika, 6 kl. auklėtoja
9.       Ragelskienė Aldona Dailės mokytoja ekspertė Dailė
10.  Kancerevičienė Jurgita Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra, 8 kl. auklėtoja
11.   Levandauskienė Milda Matematikos vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos, matematika
12.   Mačiulienė Jūratė Tikybos vyresnioji mokytoja Tikyba, etika
13.   Miknevičienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, užsienio (rusų) kalbos vyresnioji mokytoja, biologijos mokytoja Priešmokyklinio ugdymo grupė, rusų kalba
14.   Miknevičius Sigitas Fizikos vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų mokytojas Fizika, informacinės technologijos, I kl. auklėtojas
15.   Pauliukonis Gintaras Muzikos vyresnysis mokytojas Muzika
16.   Pabriežienė Laima Kūno kultūros mokytoja metodininkė Fizinis ugdymas, bendrabučio auklėtoja,  IIIg kl. auklėtoja
17.   Savickienė Danguolė Geografijos vyresnioji mokytoja Geografija, ekonomikos ir verslumo pagrindai, gamta ir žmogus, 5 kl. auklėtoja
18.   Sėjūnienė Edita Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinės grupės auklėtoja
19.   Dragūnienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo padėjėjas
20.   Vasiliauskienė Irena Muzikos mokyja metodininkė Pradinių klasių muzikos mokytoja. ikimokyklinio meninio ugdymo mokytoja
21.   Stankevičius Kęstutis Technologijų mokytojas metodininkas Technologijos, žmogaus sauga
22.   Taučiuvienė Daiva Istorijos mokytoja metodininkė Istorija, pilietiškumo pagrindai, 7 kl. auklėtoja
23.   Žygė Žilvinas Kūno kultūros vyresnysis mokytojas Fizinis ugdymas
24.   Žitlinskienė Laimutė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja 1 kl. mokytoja
25. Niekienė Jūratė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja Fizinis ugdymas
26. Unikauskaitė Audronė Biologijos mokytoja Biologija
27.      
28. Kiecorienė Birutė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Bendrabučio auklėtoja
29. Varnienė Violeta Logopedas metodininkas Logopėde
30. Zabulė Nijolė Vyr. specialioji pedagogė Spec. pedagogas