Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programosKorupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4-8 dalių nuostatomis korupcijos rizikos analizė Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje atlikta nebuvo, nes nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.


Korupcijos rizikos valdymo vertinimas


Teisės aktų ir projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 punkto nuostatomis Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.


Informacijos apie asmenį surinkimas


Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos 2015–2019 metų Tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, 6.1.2 priemonės 3 veiklos punktu Gelvonų vidurinė mokykla parengė antikorupcinio švietimo programą. Programa buvo parengta ir patvirtinta mokyklos direktoriaus 2015 balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl korupcijos prevencijos programos 2015–2017 metams tvirtinimo“.


Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevencija

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Šviesos g. 7,  LT-19201 Gelvonai, Širvintų r., skambinti  telefonu (8 382) 42 138. Taip pat el. p. gelvonumokykla@gmail.com 

Jūratė Niekienė, paskirtas Gelvonų gimnazijos diektoriaus pavaduotojos, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-34.

STT tikrinamų pareigybių sąrašas


Pranešimai apie korupciją

Apie galimus korupcijos atvejus pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663307; el p. pranesk@stt.lt . Daugiau informacijos rasite www.stt.lt.


Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Dėl informacijos skelbimo interneto sveitainėje

Dėl korupcijos analizės neatlikimo