Pamokų laikas:

 1. 8.30-9.15,
 2. 9.25-10.10,
 3. 10.20-11.05,
 4. 11.25-12.10,
 5. 12.25-13.10,
 6. 13.15-14.00,
 7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Vizija, misija, tikslai

VIZIJA
 • Efektyvi bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, kurios bendruomenės nariai – besimokantys mokytis ir mokyti, atviri nuolatinei gyvenimo kaitai, tobulinantys bendravimą ir bendradarbiavimą, kuriantys jaukią, auklėjančią aplinką.

 

MISIJA
 • Teikti visiems mokiniams lygias galimybes mokytis, įgyti kokybišką išsilavinimą, išmokyti pagarbos ir tolerancijos bei gyventi šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis.

 

VERTYBĖS
 • Didžiausia vertybė – žmogus.

 

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 1. Tobulinti ugdymo procesą ir pasirengti dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo turinio programas.
 2. Tobulinti darbuotojų kompetencijas.
 3. Aktyvinti savivaldos institucijų veiklą.
 4. Ugdyti mokinių pilietiškumą.