Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Patyčių stebėsenos ir prevencijos sistema


ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE PATYČIAS FORMA

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA