Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Patyčių stebėsenos ir prevencijos sistema


ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE PATYČIAS FORMA

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA

SMURTO, ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA