Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Sausio 9 d. vyko netradicinė pamoka, skirta paminėti 130-ąsias V. Mykolaičio – Putino gimimo metines. Pamokos pradžioje IIg ir IIIg klasės mokiniai klausėsi rašytojo eilėraščio ,,Einu patsai vienas“, kurį skaitė Lietuvos aktorius ir režisierius Petras Venslovas, įrašo, tuomet lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Kancerevičienė supažindino mokinius su svarbiausiais literatūros klasiko biografijos, asmenybės ir kūrybos bruožais. Tuo tarpu patys pamokos dalyviai skaitė ištraukas iš rašytojo kūrybos, dienoraščių ir straipsnių apie rašytoją. Pamokoje nuskambėjo net Prancūzijoje gimusios menininkės Claros Giambino lietuvių kalba atliktas kūrinys „Širdis“, kurio tekste skamba Vinco Mykolaičio – Putino eilės.

2023-01-09