Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Projektas „Kūrybinės partnerystės“

Viso 97 Lietuvos mokyklos 2013 – 2014 mokslo metais dalyvaus „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Trečiaisiais projekto įgyvendinimo metais „Kūrybinės partnerystės“ išsiplečia į tris kūrybiško mokymosi programas.

Šiais mokslo metais prie „Kūrybinių partnerysčių“ prisijungia 45 ligi šiol projekte nedalyvavusios mokyklos. 26 jų pakviestos po birželį pasibaigusios nacionalinės atrankos, dar 19 mokyklų pakviesta iš rezervinio atrankos sąrašo.

Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla, Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Vilniaus „Juventos“ gimnazija, Vilniaus Centro vidurinė mokykla,

Vilniaus r. Marijampolio vidurinė mokykla šiais mokslo metais startuoja „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje 2013 -2014 m. m.

Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazija, Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla, Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla, Vilniaus Licėjus, Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija, Vilniaus r. Pagirių gimnazija,

Vilniaus S. Kovalevskajos vidurinė mokykla 2013 -2014 m. m. toliau gilinsis į kūrybišką mokymąsi „Pokyčių mokyklų“ programoje.

7 „Tyrinėjančių mokyklų“ ir 7 „Pokyčių mokyklų“ programose Vilniaus regione 2013 -2014 m. m. dalyvaujančias mokyklas kuruos Lietuvos edukologijos universitetas.

Pirmus metus projekte dalyvaujančios mokyklos, „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje tyrinės savo mokymosi aplinką, ieškos, kaip mokinius sudominti ir paskatinti mokytis, bendradarbiauti, imtis atsakomybės ir iniciatyvos. Integruotos, kūrybiškos pamokos drauge su kūrėjais vyks nedidelėse moksleivių grupėse ar klasėse.

Antrus ir trečius metus tęsiančios kūrybiško mokymosi projektus mokyklos šiemet dalyvauja dviejose programose – „Pokyčių mokyklų“, kuri vienija apie šimtą moksleivių bei mokytojų ir naujojoje – „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ (TM3) programoje, apimančioje vieną klasę ar grupę moksleivių. Abiems šioms programoms būdinga tai, kad projekto metu mokyklos pritaiko „Kūrybinių partnerysčių“ sukurtą ir įdiegtą įsivertinimo metodiką – Kūrybinės mokyklos raidos modelį bei įsteigia mokytojų klubus.

„Mokytojų klubo idėja kilo iš poreikio paskatinti mokytojus aktyviau įsitraukti į „Kūrybinių partnerysčių“ projektą, padrąsinti juos taikyti kūrybiško mokymosi metodus kasdieniame savo darbe, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, padėti vieni kitiems įveikti iškylančius iššūkius ir diegti atvirumo bei refleksijos kultūrą mokykloje. Tikimės, kad tokie kūrybiškų mokytojų klubai išliks ir užtikrins kūrybiško mokymosi tvarumą“, – sakė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Mokyklų grupės vadovė Živilė Kubilienė.

Pasak pašnekovės, naujojoje „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ programoje šiais mokslo metais dalyvauja 15 mokyklų, o „Pokyčių mokyklų“ programoje projektinę veiklą tęsia 37 mokymosi įstaigos.

Visas 2013 – 2014 mokslo metais „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvaujančių mokyklų sąrašas skelbiamas projekto svetainėje internete www.kurybinespartnerystes.lt

Apie „Kūrybines partnerystes“

„Kūrybinių partnerysčių“ programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. 2011–2014 metais programoje dalyvaus daugiau kaip 4000 mokinių iš 100 Lietuvos mokyklų. Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

www.kurybinespartnerystes.lt

Mes Feisbuke2013-2014 mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja kūrybiškumo mokymosi projekte „Kūrybinės partnerystės“

Projekto tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Suburta projekte dalyvausianti darbo grupė: direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Stankevičienė, istorijos mokytoja – metodininkė Daiva Taučiuvienė, geografijos vyr. mokytoja Danguolė Savickienė, anglų kalbos mokytoja – metodininkė Jūratė Balukevičienė. Vykdomo projekto koordinatorė aštuntos klasės auklėtoja, chemijos vyr. mokytoja Jūratė Garnienė.

Nutarta, kad projekte dalyvaus aštuntos klasės mokiniai. Nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. sausio 1 dienos grupės susirinkimuose buvo kelti klausimai, siūlyti jų sprendimo būdai. Mokytojams talkina kūrybinė agentė Lina Valantiejūtė (filosofijos doktorantūros studentė) ir kurianti praktikė – Ruginė Žadeikytė (menotyrininkė, architektūros kritikė).

Vasario mėnesį prasidės kūrybiškumo mokymosi įgyvendinimo etapai mokykloje.

Tikimės, kad projekto pabaigoje klasė, kaip grupė, geriau suvoks ir išnaudos savo bendrystės potencialą bei sugebės kelti sau tikslingus iššūkius, imtis iniciatyvos ir atsakomybės. Pajutę, ką reiškia džiaugsmas dėl pasiekto rezultato, noriai įsitrauks į mokymosi procesą.

 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2014 03 20, Vilnius

Vilniaus regiono mokyklose vaikai augina kristalus ir kuria animacinius serialus

Kuriami animaciniai serialai, steigiamos reklamos agentūros, per šokį mokomasi chemijos formulių, piešiniais perteikiamas eilėraščio turinys. Tokie netradiciniai mokymosi metodai šiuo metu taikomi beveik 100 Lietuvos mokyklų, kurios dalyvauja programoje „Kūrybinės partnerystės“. Įvairias mokslo disciplinas – biologiją, matematiką, lietuvių kalbą, ekonomiką – jungiantys projektai nepaiso įprastinės pamokos normų ir plečia jos ribas. Mokyklų bendruomenės ir kūrėjai – aktoriai, žurnalistai, architektai, kino režisieriai, dizaineriai, drauge kuria ir įgyvendina kūrybiško mokymosi projektus.

Pasak Mildos Laužikaitės, trečius metus vykstančios programos „Kūrybinės partnerystės“ vadovės, projektai išjudina nusistovėjusius mokymosi procesus ir siūlo kūrybiškai išnaudoti tiek pamokos laiką, tiek klasės ir mokyklos erdves.

„Mokiniai, mokytojai ir kūrėjai drąsiai eksperimentuoja, kuria, dalinasi patirtimi ir tokiu būdu mokosi. Pavyzdžiui, kartoja istorijos žinias per šokio judesius ar sprendžia fizikos užduotis kurdami filmą. Projektai unikalūs tuo, jog į procesą įtraukiamos kelios mokslo disciplinos. Tokiu būdu siekiama, kad vaikai daugiau sužinotų, savarankiškai mąstytų, nuolat bendradarbiautų, įgytų daugiau praktinės patirties. Visi jų potyriai vėliau aptariami, nes svarbiausia, kad vaikai gerai jaustųsi mokykloje, mokymasis jiems būtų prasmingas ir įdomus užsiėmimas“, – sako M. Laužikaitė.

2013 – 2014 m. m. Lietuvos edukologijos universitetas kuruoja 14-a Vilniaus regiono mokyklų, dalyvaujančių „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Regiono kuratorė Danguolė Bylaitė–Šalavėjienė džiaugiasi, kad kūrybiško mokymosi projektai moksleiviams suteikia daugiau galimybių pažinti save ir tyrinėti artimiausią aplinką, atrasti kūrybos šaltinius ir skleistis kaip asmenybėms.

„Pokyčių mokyklų“ programoje dalyvaujančios Vilniaus Juventos gimnazijos mokytoja Lilija Jankeliūnienė pastebi, kad kūrybiško mokymosi veiklos didžiausią prasmę įgyja, kai mokinys įgalinamas mokyti kitą mokinį – savo bendraklasį ar bendraamžį, kai ugdymo patalpa tampa rūbu, kuris keičiasi drauge su mokiniais, kai klasė tampa nuolatine pojūčių, išgyvenimų, vertybių ugdymo vieta, kai suteikiame mokiniams daugybę progų ugdyti savo gebėjimus ir talentus, tiek meninius, tiek praktiškuosius.

Pasak Neringos Šakinienės, projekte dalyvaujančios Lentvario M. Šimelionio gimnazijos mokytojos, „Kūrybinių partnerysčių“ projektas padėjo mokykloje įsikurti „kūrybiško mokymo(si)“ mokytojų klubui, mokykloje kuriasi besimokančių mokytojų bendruomenė. „Visi, tiek mokiniai, tiek mokytojai mokomės refleksijos. Ratas bei darbas grupėse tampa įpročiu, o ne staigmena. Mokomės būti vieni su kitais“, – sako N. Šakinienė.

„Tyrinėjančių mokyklų“ programoje dalyvaujančios Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos mokytojai mano, kad „Kūrybinių partnerysčių“ projektas nuolat įkvepia, skatina keistis, stebina. „Kiekviena sesija tarsi naujai išmokta pamoka, su savo istorija, kompozicija, instrumentais, savita aplinka, tapusi nuolat kintančiu naratyvu mokiniams ir mums, mokytojams. Išmokome neskirstyti darbų į 2 skirtingas dalis, nes papildyti vienas kitą gali tik dirbdamas išvien, drauge“.

Jau trečius metus projekte dalyvaujančio Vilniaus licėjaus mokytoja Jolita Milaknienė dalinasi: „Šiais metais Vilniaus licėjuje ieškome būdų, kaip sukurti akademiškumo ir kūrybiškumo derme pagrįstą mokymo(si) aplinką, kaip (su)gebėti būti kartu bei kurti procese. Kūrybiško mokymosi veiklų specifika atvers mokiniams ir mokytojams buvimo nežinomybėje potencialą ir prasmę. Kūrybos praktikės Rugilės Žadeikytės žodžiais tariant, projekto esminis „įrankis“ yra gebėjimas pritaikyti specifines žinias atpažįstant loginį, emocinį ar vizualinį ryšį tarp, atrodytų, skirtingų fenomenų.“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojos Gražinos Gudonienės manymu, eksperimentinė pamokos – spektaklio idėja, įgyvendinama mokyklos kūrybiško mokymosi projekte, pasiteisina. Tai – bandymai sujungti medžiagas, istorijos, biologijos, technologijų, muzikos, lietuvių kalbos žinias, ir sukurti vientisą vaizdą, kuris atskleistų pasirinktą temą“.

Apie kūrybiško mokymosi projektą „Didysis atradimas – tai aš“ Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos kuruojanti mokytoja pasakoja: „Projekte dirbančios kūrybos praktikės–fotografė, psichologė – šokio terapijos specialistė ir intermedialistė – per užsiėmimus padeda mokiniams atrasti save ir, aišku, savo draugus iš naujo. Projekto buvimas apskritai yra ne tik nauja, bet ir labai reikalinga veikla“.

Gražina Rudienė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokytoja pažymi, kad mokyklos kūrybiško mokymosi projektas „Erdvė keistis 2“ skatina keisti pamokų formatą, erdvę, užsiėmimų trukmę. „Kūrybiško mokymosi projektas padeda moksleiviams naujai atrasti „sunkius“ dalykus“, – pažymi Jūratė Garnienė, Širvintų raj. Gelvonų vidurinės mokyklos mokytoja.

Mokyklos kūrybiško mokymosi projektas „Renesanso žinių tarnyba“ labai įkvepia moksleivius domėtis Renesanso laikų vilniečių gyvenimu, su užsidegimu rinkti įdomią medžiagą savo laidai“, – pasakoja Vilniaus Centro vidurinės mokyklos mokytoja Violeta Lauciuvienė.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos kūrybiško mokymosi projekte „Kaip kontekstas keičia tekstą?“ mokiniai mokosi neįprastais būdais: bendrauja be žodžių, kalba deformuotoje klasėje, nagrinėja autentiškus tekstus. Mokytoja Žydrė Garlienė džiaugiasi, kad mokiniai vis dažniau išdrįsta pareikšti savo nuomonę viešai ir apginti ją. „Stengiamės kiekvieną pamoką paversti savotišku spektakliu, kur mokinių kalbėjimas, nors ir rimtomis temomis, yra panašus į teatrą ar žaidimą“, – sako mokytoja.

„Interaktyvūs pratimai pamokose nuteikia mokinius kūrybinei veiklai. Naujas prezentacijos metodas „pecha-kucha“ išmokė, kaip svarbu sukoncentravus mintis per trumpą laiką išsakyti savo nuomonę“, – pastebi Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos mokytoja Regina Ratkevičienė.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinėje mokykloje įgyvendinamas kūrybiško mokymosi projektas „Slaptas miestas: Pelėdžiuko kelionės“ – tai animacinis istorinis serialas. „Pažinti savo gimtąjį miestą vaikai mokosi kurdami filmuką. Scenarijus, scenografijos, įgarsinimas – viską kuria patys! Šiais metais ieškome naujų būdų, formų, kaip „kitaip“ galima mokytis pasaulio pažinimą“, – sako mokytoja Erika Langvinienė.

Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos projektas „Pokšt pasaulis“ į veiklą įtraukia 1–4 ir 7-ų klasių moksleivius. „Ketvirtokai mokėsi pažinti medžiagas, jų pokyčius: augino kristalus, žirnius, aiškinosi vandens savybes, kaip, raukšlėjantis sluoksniams, susidaro kalnai. Iš pasigaminto sluoksnių modelio kūrė „marmuro“ plokštes ir naudojo jas mozaikai“, – pasakoja mokytojas Redas Kononenko.

Šiuo metu įvairiose Lietuvos mokyklose vykstančiuose „Kūrybinės partnerystės“ projektuose mokiniai mokosi kaligrafijos, gilinasi į ekologišką gyvenimo būdą, kuria įvairias instaliacijas koridoriuose, domisi savo miestelio ir šeimos istorijomis bei legendomis, susipažįsta su šiuolaikine amatininkyste.

Per trejus metus „Kūrybinių partnerysčių“ programoje jau dalyvavo apie 9 tūkstančiai Lietuvos moksleivių – nuo pirmokų iki dvyliktokų.

Projektą „Kūrybinės partnerystės“ inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, iš dalies remia Europos socialinis fondas, projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras ir projekto partneriai.

Daugiau informacijos:
Marius Giedraitis
„Kūrybinės partnerystės“ komunikacijos koordinatorius
El. paštas: media@kurybinespartnerystes.lt
Mob. tel.: 8 686 24975
www.kurybinespartnerystes.lt