Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.30-12.15,
  5. 12.40-13.25,
  6. 13.30-14.15,
  7. 14.20-15.05.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020-2021 M.M. , ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI, ĮGYVENDINIMO T V A R K A

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų įgyvendinimo tvarka (toliau – tvarka ) nustato ugdymo organizavimo būtinų sąlygų įgyvendinimą Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje (toliau – gimnazija) esant ekstremaliai situacijai.
  2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-18 d. sprendimais Nr. V-1838, V-1839, V-1840, V-1841 ir 2020-08-21 d. sprendimais Nr. V-1885, V-1887.
  3. Ugdymo procesas gimnazijoje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami gimnazijos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

 

Skaityti visą straipsnį