Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.30-12.15,
  5. 12.40-13.25,
  6. 13.30-14.15,
  7. 14.20-15.05.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

2019 m

Pareigybių pavadinimasPareigybių  dydžių skaičiusVidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas30% jo pastoviosios dalies dydžio priemoka480
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui11662
Mokytojas3,51040
Vyresnysis mokytojas6,91432
Mokytojas metodininkas7,11519
Mokytojas ekspertas0,31794
Vyresnysis socialinis pedagogas0,751181
Bendrabučio auklėtojas1872
Raštininkas1668
Vyr.buhalteris11108
Ūkvedys1672
Elektrikas0,25614
Auklėtojo padėjėjas1570
Informacinių technologijų specialistas0,5692
Katilinės operatorius0,5595
Virėjas3643
Vairuotojas2626
Rūbų tvarkytoja-skalbėja0,125555
Naktinė auklė1752
Valytojas4,85555
Darbininkas1,5555
Kiemsargis0,5555